r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Partijdag 2021, Online

De letters WWW staan op het scherm
Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 mei 2021
locatie Online Toon locatie
aanwezigen C.G. (Kees) van der Staaij, M.F. (Maarten) van Leeuwen e.a.
organisatie Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

 • 1. 
  Welkom en opening
 • a. 
  Welkom door partijvoorzitter, drs. D. van Meeuwen
 • b. 
  Opening door plv. partijvoorzitter, ds. G.W.S. Mulder
 • c. 
  Aanhankelijkheidsbetuiging aan Z.M. de Koning
 • d. 
  Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus
 • 2. 
  Verkiezing leden hoofdbestuur
 • 3. 
  Vaststellen verslagen
 • a. 
  Partijdag 5 september 2020
 • b. 
  Algemene vergadering 16 januari 2021

Inhoudelijke opmerkingen en/of vragen n.a.v. de verslagen

 • 4. 
  Jaarverslag 2020
 • a. 
  Jaarverslag 2020: Vaststellen jaarverslag 2020 en vragen n.a.v. het verslag
 • b. 
  Financieel jaarverslag 2020: Vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop - strekt tevens tot décharge van het hoofdbestuur
 • 5. 
  Vaststellen begroting en activiteitenplan 2021
 • 6. 
  Behandeling voorstellen
 • a. 
  Voorstellen van afdelingen/plaatselijke kiesverenigingen (er zijn geen voorstellen ontvangen)
 • b. 
  Voorstellen van het hoofdbestuur (er zijn geen voorstellen)
 • 7. 
  Behandeling moties (er zijn geen moties ontvangen)
 • 8. 
  Politieke rede mr. C.G. van der Staaij + vraaggesprek

Pauze

 • 9. 
  Politieke actualiteiten - thema: gemeenteraadsverkiezingen 2022
 • 10. 
  Afscheid hoofdbestuurslid, M.F. van Leeuwen
 • 11. 
  Bijdrage namens het Wetenschappelijk Instituut (WI)
 • 12. 
  Rondvraag
 • 13. 
  Dankwoord door partijvoorzitter, drs. D. van Meeuwen
 • 14. 
  Sluiting partijdag door ds. A.A. Egas

Inhoud

1.

Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP is een behoudende christelijke (reformatorische) partij aan de rechterkant van het politieke spectrum, die strikt volgens Bijbelse normen politiek wil bedrijven. Politiek leider van de SGP is Kees van der Staaij. De partij werd opgericht op 24 april 1918 en is daarmee de oudste nog bestaande partij van Nederland.

2.

Meer over...

Terug naar boven