r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Hernieuwbare energie streeft fossiel voorbij in Europa

maandag 25 januari 2021, 7:41
Windmolens
Bron: © European Union, 20??

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Hernieuwbare energiebronnen waren vorig jaar voor het eerst de belangrijkste energiebron binnen het Europese elektriciteitsnet. Door de coronacrisis was de vraag naar energie over het hele continent minder. Er werd bij de inkoop daarom vooral bespaard op duurdere fossiele energie. Verder werd fors ingezet op duurzame energiebronnen om de klimaatdoelen te halen.

In 2020 werd 38 procent van de elektriciteit in de EU geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en biomassa, tegenover 34 procent in 2019. De stijging was net genoeg om voor het eerst fossiel te overtreffen. Die daalde tot 37 procent, volgens een analyse van netwerkgegevens door onderzoeksorganisaties Ember en Agora Energiewende. Het rapport is een aanvulling op eerdere data waaruit bleek dat vorig jaar het groenste jaar ooit was voor de Britse elektriciteitsproductie.

Europa heeft zichzelf als doel gesteld om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent te hebben verminderd ten opzichte van het niveau van 1990. Om dit te halen is nog wel werk te doen. Alleen al het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen moet tegen het einde van het decennium zijn verdubbeld om dit doel te halen.

Volgens de onderzoekers heeft de snelle groei van zonne- en windenergie steenkool tot verval gedwongen. De productie van zonne- en windenergie steeg met ongeveer 10 procent ten opzichte van 2019. De kolenproductie daalde daarnaast met een vijfde tot ongeveer de helft van het niveau van vijf jaar geleden. De gasproductie daalde ook, ongeveer 4 procent, maar was nog steeds 12 procent hoger dan de gemiddelde gasproductie van de afgelopen 10 jaar.

Verder bleek de opwekking van energie uit kerncentrales vorig jaar op jaarbasis met 10 procent te zijn gedaald. Daarmee is sprake van de grootste daling in zeker 30 jaar. Franse en Belgische centrales hadden te lijden onder uitval en in Duitsland en Zweden werden eind 2019 een paar grote kerncentrales gesloten. De verwachting is dat de koolstofarme opwekking van kernenergie zal blijven dalen. Dit omdat sommige landen kerncentrales geleidelijk uit hun elektriciteitsnetten verwijderen.

Terug naar boven