r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese steun voor stadsverwarmingsprojecten in Nederland

dinsdag 13 oktober 2020, 9:46
Vlag Nederland en EU © Â© Camilla van Kooten

LUXEMBURG (ANP) - De Europese Investeringsbank (EIB) steekt 30 miljoen euro in vier stadsverwarmingsprojecten in Nederland. Het geld gaat in de vorm van een lening naar de oprichting van een nieuw duurzaam platform van beleggingsbedrijf Asper Investment Management voor stadsverwarmingsprojecten in Nederland, genaamd Dorothea. Dat gaat de projecten uitvoeren.

Het gaat om nieuwe en bestaande stadsverwarmingsprojecten in diverse steden. Als eerste is het warmtenet in Ede aan de beurt, later volgen drie andere snelgroeiende gemeenten.

In de projecten wordt geothermische restwarmte, warmte uit de diepe ondergrond, gecombineerd met duurzame biomassa uit lokale bronnen. Ook worden er nieuwe warmtenetten aangelegd en wordt bestaande infrastructuur gemoderniseerd.

De EIB is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten. Het afgelopen jaar heeft de EIB bijna 2,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor projecten in Nederland, onder andere in de gezondheidszorg, het mkb en op het gebied van energiebesparing.

Terug naar boven