r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Rekenkamer: megaprojecten infrastructuur moeten sneller en efficiënter

dinsdag 16 juni 2020, 11:30
Europese Rekenkamer
Bron: wikipedia/de:Euseson

LUXEMBURG (ANP) - Grote infrastructuurprojecten in Europa lopen enorme vertraging op en kosten veel meer dan begroot. Ze moeten sneller en efficiënter worden uitgevoerd, stelt de Europese Rekenkamer over acht megaprojecten waarvan er zes niet zoals gepland in 2030 klaar zullen zijn. Er is 54 miljard euro mee gemoeid, waarvan 7,5 miljard uit de EU-kas.

De lidstaten spraken zeven jaar geleden af dat de aanleg van grensoverschrijdende snelwegen en spoor- en waterverbindingen in het zogeheten trans-Europees kernnetwerk (TEN-T) in 2030 af zou moeten zijn. De rekenkamer onderzocht vervoersnetwerken die dertien lidstaten met elkaar verbinden: Oostenrijk, België, de Baltische staten, Denemarken, Frankrijk, Finland, Duitsland, Italië, Polen, Roemenië en Spanje.

De projecten zijn gemiddeld elf jaar vertraagd, vooral door gebrek aan coördinatie tussen landen. De Europese Commissie greep niet in. De kosten liepen op met meer dan 17 miljard euro, onder meer door inefficiënte uitvoering.

Koploper is het kanaal Seine-Noord-Europa, een verbinding voor de binnenvaart naar de Schelde, waarvan de kosten bijna verdrievoudigden. De controleurs stuitten ook op een nauwelijks gebruikte nieuwe snelweg in Roemenië en twee verkeerd op elkaar aangesloten trajecten. Geldverspilling, is de conclusie.

Verder blijkt dat een spoorproject in de Baltische staten en een treinverbinding tussen een Duits en Deens eiland in de Oostzee niet rendabel kunnen worden geëxploiteerd. De Europese Commissie had de passagiers- en vrachtverkeersstromen niet verkend voordat geld werd toegekend. Het toezicht en de ondersteuning door Brussel moeten echt beter, maant de rekenkamer. De commissie heeft vanwege vertragingen overigens een deel van de financiering (1,4 miljard euro) van een aantal projecten ingetrokken.

"De corridors door Europa zijn van cruciaal belang voor groei, werkgelegenheid en de aanpak van de klimaatverandering", zegt rekenkamerlid Oskar Herics, "Er moeten extra inspanningen worden geleverd om veel van de megavlaggenschipprojecten van de EU op het gebied van vervoer sneller te voltooien."

Terug naar boven