r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kritiek uit groene hoek op Brusselse landbouwplannen

woensdag 20 mei 2020, 14:40
5 biggen in de stal

BRUSSEL (ANP) - Greenpeace is niet te spreken over het uitblijven van plannen om de veestapel in Europa te verkleinen. De Europese Commissie erkent in haar voedsel- en landbouwstrategie weliswaar dat overproductie en overconsumptie van vlees en zuivel impact heeft op de gezondheid, de natuur en het klimaat, maar de milieuorganisatie betreurt dat daarop geen actie volgt.

"De Commissie is zelfs te laf om de miljoenen die naar de vleesreclame gaan af te schaffen, laat staan de miljarden die de intensieve industrie ontvangt te herzien", zegt Marco Contiero van Greenpeace.

EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans erkent wel dat de veeteelt een "onevenredig zware belasting" legt op het milieu vergeleken met de landbouw. Maar hij wil vooral proberen mensen ertoe te bewegen hun consumptiepatroon aan te passen, onder meer door tegen 2023 via labels op voedingsproducten consumenten zo goed mogelijk te informeren. "Mensen moeten zelf weten weten wat ze eten, ik ga hen helpen een betere keuze te maken." Timmermans wil de schuld ook niet in de schoenen van boeren leggen, maar hen ondersteunen de omslag naar duurzaamheid te maken.

Ook het Wereld Natuur Fonds (WNF) stelt vast dat de strategie faalt in het aanpakken van intensieve veeteelt en overconsumptie van vlees en zuivel, hoewel het de plannen wel verwelkomt. Maar die bevatten volgens het WNF onvoldoende actie om gedragsverandering bij consumenten tot stand te brengen.

De Europese consumentenkoepel BEUC is positief over de stappen richting duurzaamheid en gezonder voedsel, maar vraagt zich af waarom verplichte voedsellabels zoals Nutri-Score pas vanaf eind 2022 aan de orde komen. De organisatie pleit voor een bindende gedragscode voor de voedselindustrie zodat consumenten "niet langer worden misleid door claims die snacks of yoghurt vol suiker als gezonde opties vermommen".

Vanuit het Europees Parlement wordt wisselend gereageerd. Zo mist CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik "een onderbouwd verdienmodel voor het behoud van boerenfamilie- en gezinsbedrijven". Zij ziet ook geen heil in het uitbreiden van Natura 2000-gebieden in Nederland. De doelstellingen om de hoeveelheid pesticiden te halveren en minder kunstmest te gebruiken roepen volgens haar meer vragen op dan ze beantwoorden.

Bas Eickhout (GroenLinks) is aanzienlijk positiever. Hij pleit ervoor om de Europese landbouwmiljarden nu goed in te zetten. Wel vindt ook hij dat duidelijker moet worden "hoe we de vleesconsumptie terugdringen, de veestapel verkleinen en de agrarische monoculturen aanpakken."

Delen

Terug naar boven