r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese liberalen willen migratie meester worden

dinsdag 14 januari 2020, 16:46
gewijzigd
Paspoortcontrole
Bron: Frontex

STRAATSBURG (ANP) - In een visie op asiel en migratie van de liberale EU-fractie Renew Europe is controle op migratie het sleutelwoord. Vicefractievoorzitter Malik Azmani (VVD) schreef mee aan het beleidsplan dat dinsdag aan de Europese Commissie is overhandigd. Die komt later dit jaar met voorstellen die de Europese impasse rond het migratiebeleid moet doorbreken.

"Als we nu niets doen, kunnen we een herhaling van de migratiecrisis in 2015 niet uitsluiten", zegt Azmani. "Deze nieuwe aanpak gaat niet over meer of minder migratie, maar over controle op migratie."

Het plan is gericht op afspraken tussen de EU en landen rond Europa over fatsoenlijke opvang van vluchtelingen in de eigen regio. Aan de buitengrenzen zou in "ontvangstcentra" een selectie moeten worden gemaakt tussen kansrijke en kansarme asielzoekers. Migranten uit veilige landen moeten snel worden teruggestuurd en kansrijke asielzoekers worden verspreid over de EU-landen. Landen van herkomst die niet meewerken kunnen in het plan onder druk worden gezet met "visa-sancties".

Andere punten zijn versterking van de bewaking van de EU-buitengrenzen, verplichte registratie van migranten en het tegengaan van ongewenst gereis van asielzoekers langs lidstaten. Verder moet de EU zorg dragen voor een betere coördinatie van arbeidsmigratiebeleid, dat wel een nationale bevoegdheid moet blijven.

Als het aan de liberalen ligt, gaan de EU-landen arbeidsmigranten selecteren uit een "Europese talentenpool". Zaak is wel dat ze makkelijk kunnen terugkeren naar hun eigen land. Renew roept lidstaten ten slotte op meedoen centraal te stellen in hun integratiebeleid.

GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik zegt in een reactie dat het plan "de onevenredige druk op de landen aan de Europese buitengrenzen en de daarmee gepaard gaande overvolle vluchtelingenkampen" niet wegneemt. "Op dit moment nemen 5 van de 28 lidstaten driekwart van de asielzoekers in procedure. Om de verantwoordelijkheid écht eerlijk te verdelen, moet je niet kiezen voor opvangcentra aan de buitengrenzen van Europa, maar asielzoekers direct na registratie verdelen over alle lidstaten."

Terug naar boven