r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-akkoord klimaatneutraliteit in 2050

vrijdag 13 december 2019, 6:48
gewijzigd
Zonnepanelen

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen hebben een akkoord bereikt over klimaatneutraliteit in 2050. Alleen Polen heeft meer tijd nodig om zich bij die belofte te kunnen aansluiten en krijgt daarvoor tot juni 2020 de ruimte, bleek na afloop van ruim negen uur vergaderen in Brussel. Premier Mark Rutte zei er vertrouwen in te hebben dat Polen dit ook zal doen. "Het is mooi dat het gelukt is."

"We hebben dit besluit genomen met respect voor alle gevolgen, ook sociale, voor alle lidstaten", aldus EU-president Charles Michel. De Poolse premier Mateusz Morawiecki sprak over een "vrijstelling" tot juni 2020. Volgens hem is er "genereuze financiering" beloofd voor regio's die het meest worden getroffen door het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Rutte toonde begrip voor de Polen. "De reis die zij moeten maken is een lange." Hij herinnerde aan hoe snel de EU zich achter het doel heeft geschaard om over dertig jaar netto geen CO2 meer uit te stoten. "In mei waren we nog maar met negen landen."

Brussel was er erg op gebrand een "stevig politiek signaal" af te geven nadat de Europese Commissie woensdag de zogeheten Green Deal had gepresenteerd. Voor de omschakeling naar een klimaatneutrale EU in 2050 zijn honderden miljarden euro's nodig. Rutte wees ook op de economische kansen.

De leiders waren het ook eens dat elke lidstaat zelf over haar energiemix en geschikte technologieën om de CO2-uitstoot te verminderen beslist. Sommige landen willen kernenergie blijven gebruiken, werd speciaal in de tekst opgenomen voor landen als Hongarije, Tsjechië en Frankrijk, die daar allemaal veel in geïnvesteerd hebben.

Terug naar boven