r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische missie Indonesië met ministers Kaag, Van Nieuwenhuizen en Bruins

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 8 maart 2020 - 13 maart 2020
plaats Jakarta en Surabaya, Indonesië
aanwezigen H.A. (Hans) de Boer, koning Willem-Alexander, B.J. (Bruno) Bruins, J. (Hans) de Boer, C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga, S.A.M. (Sigrid) Kaag e.a.
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Wilt u zakendoen in Indonesië of uw contacten uitbreiden en verstevigen? En bent u actief binnen de sectoren; Agri & Food, Life Sciences & Health, Maritiem en Integraal kust- en waterbeheer of Afvalbeheer (CE) en Watertechnologie? Ga dan van 8 tot en met 13 maart 2020 mee met deze economische missie.

Deze missie loopt deels parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Indonesië. De Koning en de Koningin nemen deel aan enkele programmaonderdelen.

De missie is in aanwezigheid van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit sluit aan. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, is de zakelijk missieleider.

Voor wie

Deelname is interessant voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn binnen onderstaande sectoren:

Agri & Food

Life Sciences & Health

Maritiem en Integraal kust- en waterbeheer

Afvalmanagement (Circulaire Economie) en Watertechnologie

Vrouwelijke ondernemers nodigen wij van harte uit om deel te nemen.

Indonesië

In oktober is de nieuwe regering van Indonesische president Joko Widodo aangetreden. Ook in zijn tweede ambtstermijn blijft de regering zich inzetten voor verbetering van de infrastructuur. Daarnaast investeren zij in onderwijs en onderzoek, om de fundamenten van de Indonesische economie te verstevigen.

Daarnaast wint het besef terrein dat voor de verdere ontwikkeling van de economie en voor de ambitieuze plannen van de nieuwe regering meer buitenlandse investeerders, investeringen en samenwerking met kennisinstellingen nodig zijn.

Groei en uitdagingen

Ondanks het lastige ondernemingsklimaat, zijn er positieve ontwikkelingen. De groeiende Indonesische middenklasse heeft steeds meer te besteden. De vraag naar 'fast moving consumer goods' neemt toe. Net als bijvoorbeeld de toegang tot medische voorzieningen.

Daarnaast heeft Indonesië een jonge bevolking, die steeds meer geneigd is om via digitale en innovatieve start-ups grote doelgroepen binnen de binnenlandse markt te bereiken. Maar tegelijkertijd kent Indonesië in haar economische ontwikkeling ook behoorlijke uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Bijvoorbeeld voor het afval- en watermanagement.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

Indonesië kenmerkt zich hiermee door een mix van commerciële kansen en forse uitdagingen waar het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen op kunnen aansluiten met duurzame en innovatieve oplossingen. Ook in publiek-privaat verband. Persoonlijke relaties en lokale partners zijn belangrijk voor succes op de Indonesische markt. Deze missie biedt dan ook een unieke gelegenheid om de relatie met Indonesische contacten een vliegende start te geven, of een stevige nieuwe impuls.

Programma

De aanwezigheid van ministers biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Voor alle sectoren worden matchmakingsessies en collectieve netwerkevenementen georganiseerd zoals een Holland Trade Dinner, seminars, workshops, bedrijfsbezoeken, et cetera.

Op basis van uw bedrijfsprofiel nodigen wij relevante netwerkpartijen uit bij de diverse bijeenkomsten.

De missie biedt u eveneens de gelegenheid om en/of handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of bedrijven.

Ten slotte kunt u de missie benutten om bijvoorbeeld contracten of MoU's te ondertekenen, in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse overheid hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Hierin zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Het naleven van deze OESO-richtlijnen is een van de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan deze missie. Om te kunnen beoordelen of uw bedrijf of organisatie voldoet aan deze voorwaarden, vragen wij u om na aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per organisatie).

Iedere deelnemer dient zich apart aan te melden.

Reis-en verblijfkosten en eventuele kosten die u maakt voor individuele matchmaking (bijvoorbeeld voor tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

De inschrijving voor deze missie is gesloten. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Hanneke Bogaerts

E: Hanneke.bogaerts@rvo.nl

Of:

Marianne van Male

E: Marianne.vanmale@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in nauwe samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse ambassade in Jakarta en het NBSO in Surabaya.


Inhoud

1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...

Terug naar boven