r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Timmermans: veel klimaatactie nodig van boeren

vrijdag 27 september 2019, 18:09
Frans Timmermans
Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Voor een klimaatneutraal Europa in 2050 en het halen van andere klimaatdoelstellingen moeten alle economische spelers aan de bak, maar de agrarische sector vervult daarin een "cruciale" rol. Duurzaam landbeheer zal van kritiek belang zijn, schrijft Frans Timmermans op vragen van het Europees Parlement voor zijn hoorzitting op 8 oktober. De Nederlander wordt vanaf 1 november als eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor het klimaatbeleid.

Hoe Europese landbouwsubsidies de komende jaren worden besteed, zal het dagelijks EU-bestuur "rigoureus" in de gaten houden, verzekert Timmermans. Er ligt een voorstel om de komende 7 jaar minstens 40 procent van deze gelden in te zetten voor milieu en klimaat.

Ook het transport en de energievoorziening zullen veel schoner moeten. Gedragsverandering van consumenten, bijvoorbeeld om voedselverspilling tegen te gaan, hoort ook bij de beoogde kringloopeconomie. Investeren in onder meer openbaar vervoer moet de lucht weer leefbaarder maken voor al die mensen in steden die nu dagelijks hoesten tussen de vervuilende auto’s.

Timmermans krijgt van aanstaand voorzitter Ursula von der Leyen de opdracht binnen 100 dagen een ‘Green Deal’ op te leveren. Europa en de planeet snakken daarnaar, schrijft hij. De feiten over klimaatverandering zijn volgens hem niet te ontkennen. Die moeten niet leiden tot bezorgdheid of angst, maar aanzetten tot actie.

De doelstellingen voor 2030 moeten omhoog als Europa 20 jaar later klimaatneutraal wil zijn. De EU koerst nu af op 45 procent reductie van broeikasgassen als CO2 vergeleken met 1990, maar dat moet minstens 50 procent worden. In 2021 komt Timmermans met een plan om er 55 procent van te maken, zoals ook Nederland wil.

Om de omslag te maken is een investeringsplan van 1000 miljard euro aangekondigd. Voor "elke hoek van de EU", dus ook voor lidstaten met relatief veel vervuilende industrie. Voor een goede kans van slagen moeten alle Europeanen aan boord komen, wat "grote inspanningen" zal vergen. Er komt daarom een fonds dat de sociale gevolgen van de transitie voor kwetsbare groepen moet verzachten, bijvoorbeeld door omscholing.

De essentie is volgens Timmermans dat iedereen met milieu- en klimaatkwesties aan de slag gaat voor het algemene goed.

Terug naar boven