r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-landen eens over wet duurzaam investeren

woensdag 25 september 2019, 13:38
Windmolen

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten zijn het eens geworden over de invoering van een Europees classificatiesysteem voor duurzame financiële producten vanaf eind 2022. Met het systeem krijgen geldschieters beter inzicht in hoeverre een belegging bijdraagt aan bijvoorbeeld het reduceren van de broeikasgasuitstoot. Ook wordt er het 'groenwassen' van producten die als milieuvriendelijk worden aangeboden terwijl ze dat niet zijn, mee beperkt.

Het systeem zal volgens de Europese Commissie, die vorig jaar voorstelde het medio 2020 in te voeren, het vertrouwen in duurzame investeringen vergroten en meer privékapitaal trekken. De overgang naar een duurzame economie zal honderden miljarden euro's aan investeringen vergen en kan volgens Brussel niet alleen uit overheidsbegrotingen komen. Een groep technische deskundigen moet gaan vastleggen welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam worden beschouwd.

De EU-landen moeten nu onderhandelen met het Europees Parlement over definitieve wetgeving. Bas Eickhout (Groen Links) wil scherpere regels. "Investeringen in kernenergie, kolen en de gasinfrastructuur mogen niet als 'duurzaam' op de markt terechtkomen", vindt hij.

Terug naar boven