r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Finland neemt voorzitterschap Raad van de Europese Unie over

maandag 1 juli 2019, 0:05
Skyline van Helsinki (flickr/WomEOS)
Bron: flickr/WomEOS

BRUSSEL (ANP) - Finland neemt maandag het roterende voorzitterschap van de EU over van Roemenië. Het is de derde keer dat het Scandinavische land Europese ministerraden voor zes maanden mag leiden.

Finland heeft het klimaat, de rechtsstaat, (cyber)veiligheid en een competitiever Europa als prioriteiten gesteld. "Een duurzaam Europa, een duurzame toekomst", is de slogan die de Finnen hebben gekozen. "De EU werkt het best als we het welzijn en de veiligheid van mensen verhogen en ongelijkheid verkleinen", aldus de sociaaldemocratische premier Antti Rinne, die later in de week de Europese Commissie op bezoek krijgt.

De EU moet zich volgens Rinne mondiaal profileren in de strijd tegen klimaatverandering door zich een klimaatneutraal Europa in 2050 ten doel te stellen. Vier lidstaten verzetten zich daar nog tegen.

Finland is voorstander van een mechanisme om de uitkering van EU-fondsen afhankelijk te maken van de naleving van de principes van de rechtsstaat. Het land is ook van plan een hoorzitting van EU-ministers te organiseren over de ondermijning van de rechtsstaat in Hongarije. Roemenië heeft dat het afgelopen half jaar nagelaten.

Als buur van Rusland willen de Finnen Europa weerbaarder maken tegen allerlei soorten dreigingen, ook op digitaal vlak. Er zal worden geoefend op basis van fictieve scenario's. Het land wil de defensiesamenwerking binnen de EU naar een hoger plan tillen, in nauwe samenwerking met de NAVO. Een goede relatie met de VS heeft ook hoge prioriteit.

Een belangrijke taak is verder het tot een goed einde brengen van de onderhandelingen over een meerjarenbegroting voor de periode 2021 tot en met 2027. Op het vlak van asiel en migratie is ook nog veel werk te verrichten. En niet in de laatste plaats krijgt Helsinki te maken met de brexit. De datum van het vertrek van de Britten uit de EU staat vooralsnog op 1 november.

Terug naar boven