r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

SDG16 en Mensenrechten: Uitdagingen van Internationaal Ondernemen, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 2 juli 2019 15:00 - 16:00
plaats Den Haag
locatie Malietoren Toon locatie
aanwezigen H.A. (Hans) de Boer, S.A. (Stef) Blok, E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin, J. (Hans) de Boer, S.A.M. (Sigrid) Kaag e.a.
organisatie MKB-Nederland (MKB)

Datum:

Dinsdag 02 Juli 2019

Tijd:

15.00 tot 16.00 uur (inloop 14.30 uur)

Locatie:

Malietoren

Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag

Namens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) overhandigt prof.dr. Ernst Hirsch Ballin op 2 juli het advies 'Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond' aan minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en VNO-NCW voorzitter Hans de Boer.

Bedrijven die actief zijn in het buitenland komen vaak verschillende dilemma's tegen. Hoe is het om te investeren in landen waar instellingen en rechtsstaat nog niet goed zijn ontwikkeld (SDG16)? Welke partnerschappen ga je aan? Wat doe je als vakbonden niet zijn toegestaan? Hoe ga je om met belangenverstrengeling? Wat betekent dit voor de eigen bedrijfsvoering? En hoe kunnen overheid en bedrijfsleven hierbij samenwerken?

Aansluitend aan de uitreiking gaan drie verduurzamers graag met u in gesprek over de kansen en dilemma’s die zij zelf tegenkomen bij internationaal duurzaam ondernemen met respect voor mensenrechten. De panelleden zijn:

 • Maria Anne van Dijk, hoofd Duurzaamheidsrisico’s en Mensenrechten ABN-AMRO
 • Jan-Willem Scheijgrond, vice president Global Government and Public Affairs, Philips
 • Pensioenfonds ABP: naam spreker volgt

AIV-advies

Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten: een noodzakelijk verbond

Minister Kaag en minister Blok van Buitenlandse Zaken vroegen de AIV hoe de SDG’s en de mensenrechten elkaar wederzijds kunnen versterken. En wat dit betekent voor het Nederlandse buitenlandbeleid.

In zijn advies onderstreept de AIV de cruciale rol die het bedrijfsleven speelt als partner bij het realiseren van de Sustainable Development Goals en het waarborgen van mensenrechten. De AIV adviseert onder meer dat Nederland een internationale voortrekkersrol op het gebied van mensenrechten en bedrijfsleven blijft spelen. Dan kan door versterkte samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid bij het behalen van de SDG’s, en door een nieuw Nationaal Actieplan Mensenrechten en Bedrijfsleven.

Vanaf 2 juli is het rapport te downloaden via www.aiv-advies.nl.

Aanmelden

U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich aanmelden via stam@vnoncw-mkb.nl.

VNO-NCW, MKB-Nederland en de Adviesraad Internationale Vraagstukken verwelkomen u graag op 2 juli in de Malietoren.

Programma:

 

Tijd

Evenement

Opmerking

Locatie

14.30

Inloop

 

Lounge, 7de verdieping

 

15.00

Uitreiking AIV-advies

 
 • · 
  Welkom door Mr Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW
 • · 
  Toelichting AIV-advies door Mr Ernst Hirsch Ballin
 • · 
  Reactie op het rapport door Minister Sigrid Kaag
 • · 
  Reactie op het rapport door Hans de Boer
 

Zaal 756

 

15.30

Panel discussie: "Uitdagingen van Internationaal Ondernemen"

 

Panelleden:

 • Maria Anne van Dijk, ABN-AMRO
 • Jan-Willem Scheijgrond, Philips
 • Geraldine Leegwater, Pensioenfonds ABP

Moderatie door: Roel Smits

 

Zaal 756

16.05

Afsluitende borrel

 

Lounge, 7de verdieping


Inhoud

1.

MKB-Nederland (MKB)

Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Bij Koninklijke Vereniging MKB-Nederland zijn ruim 150.000 bedrijven en instellingen aangesloten, via 135 branche-organisaties, 250 regionale ondernemingsverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. De vereniging probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op regionale, nationale en Europese politieke besluitvorming.

2.

Meer over...

Terug naar boven