r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Informele Milieuraad 11 en 12 juli 2019

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 26 juni 2019.

Infrastructuur en Waterstaat

Op donderdag 27 juni bereidt de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat via een schriftelijk overleg de Informele Milieuraad voor die op 11 en 12 juli aanstaande onder het inkomend Fins EU-voorzitterschap in Helsinki plaatsvindt. De bijeenkomst staat in het teken van de onderwerpen klimaat en circulaire economie. Namens Nederland zullen Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de bijeenkomst deelnemen. Aangezien het om een informele bijeenkomst gaat, staan er geen onderwerpen voor besluitvorming op de agenda. Tijdens de raad vindt een gedachtewisseling plaats over de EU-inzet tijdens de VN-Klimaattop op 23 september aanstaande in New York over het aanscherpen van de mondiale klimaatambities. Ook het onderwerp circulaire economie (CE) is een belangrijke prioriteit voor het Fins Voorzitterschap. Tijdens de informele Milieuraad wordt onder meer gesproken over de bijdrage van CE aan het behalen van de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Verder zullen de aanwezige bewindspersonen informeel ook komen te spreken over een nieuw EU-Actieplan CE 2.0 en de belangrijkste elementen daarvan. Het eerste EU-Actieplan CE werd door de huidige Commissie eind 2015 uitgebracht. Het is de verwachting dat de inkomende Commissie een nieuw pakket zal uitbrengen.

  • 27/06: Schriftelijk overleg Milieuraad dd 11-12 juli 2019

Terug naar boven