r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Arbeidsautoriteit in oktober van start nu beslissing over nieuwe vestigingsplaats is gevallen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019.

Vandaag, vlak voor de vergadering van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumenten waarin de ministers de verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit formeel zullen goedkeuren, hebben de lidstaten besloten dat de Europese Arbeidsautoriteit gevestigd zal zijn in Bratislava. De commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, Marianne Thyssen, verwelkomde het besluit:

"Ik feliciteer Bratislava en de regering van Slowakije dat de stad is gekozen als vestigingsplaats van de Europese Arbeidsautoriteit.

Al sinds het begin van mijn mandaat is eerlijke arbeidsmobiliteit een van mijn voornaamste prioriteiten. Het vrije verkeer stimuleert de groei, helpt bedrijven de vaardigheden te vinden die zij nodig hebben en geeft iedereen de kans om optimaal gebruik te maken van zijn/haar talenten - maar het moet wel goed worden beheerd. Hiervoor zijn regels nodig die eerlijk en duidelijk zijn en doeltreffend worden gehandhaafd. De Europese Arbeidsautoriteit is de bekroning van deze werkzaamheden. Zij zal de arbeidsmobiliteit ondersteunen en de EU-lidstaten de nodige instrumenten geven om doeltreffender samen te werken en misbruik te bestrijden.

De verordening tot oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit is in recordtijd goedgekeurd en ik heb er alle vertrouwen in dat de verhuizing van de Europese Arbeidsautoriteit naar Bratislava net zo vlot zal verlopen. De ELA zal vanaf oktober in Brussel beginnen met haar activiteiten en daarna naar [X] verhuizen. Ik hoop dat de ELA zich zo snel mogelijk in Bratislava zal vestigen om van daaruit met haar werkzaamheden te beginnen."

Achtergrond

Voorzitter Juncker heeft het idee van een Europese Arbeidsautoriteit voor het eerst aangekondigd in zijn Staat van de Unie in september 2017. De Commissie heeft haar voorstel voor de oprichting van een Arbeidsautoriteit in maart 2018 ingediend en in februari 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt. Na het Europees Parlement heeft vandaag ook de Raad formeel zijn goedkeuring gegeven aan de verordening tot oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit, die de komende dagen na de ondertekening en bekendmaking in werking zal treden. Deze nieuwe autoriteit zal ervoor zorgen dat de EU-regels voor arbeidsmobiliteit op een eerlijke, simpele en effectieve manier worden uitgevoerd. Nu de oprichtingsverordening definitief is goedgekeurd, zal de Arbeidsautoriteit in de loop van 2019 operationeel zijn en in 2024 op volledige capaciteit functioneren. Op 16 oktober 2019 zullen de selectie van de raad van bestuur en het werkprogramma van de Europese Arbeidsautoriteit worden gepresenteerd.

De vestigingsplaats van de ELA is in onderlinge overeenstemming door de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten vastgesteld op basis van een procedure en criteria die door de lidstaten zelf waren goedgekeurd. Volgens deze procedure moesten de betrokken lidstaten uiterlijk op 6 mei 2019 een aanbod indienen om als vestigingsplaats voor de ELA te fungeren, met een gedetailleerd overzicht van de wijze waarop de criteria worden toegepast en de geboden voorwaarden.

Meer informatie

Verklaring: Eerlijke arbeidsmobiliteit: Commissie verwelkomt akkoord over de Europese Arbeidsautoriteit

MEMO: Vragen en antwoorden over de Europese Arbeidsautoriteit (na het voorlopige akkoord van 5 februari 2019)

Factsheet (EN): Europese pijler van sociale rechten: op weg naar eerlijke arbeidsmobiliteit - oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

STATEMENT/19/2968

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven