r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

CPB: Europees schokfonds kan welvaart verhogen

maandag 27 mei 2019, 7:00
Open Dag EU 2017
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen. Dat constateert het Centraal Planbureau (CPB) in een rapport. Een fonds met grotere uitkeringen bij zeldzame, extreme gebeurtenissen heeft toegevoegde waarde.

Wel is er meer solidariteit voor nodig, dan waar nu draagvlak voor lijkt te bestaan. Een fonds gebaseerd op leningen, waar de politieke discussie zich nu op toespitst, voegt volgens het CPB weinig toe ten opzichte van leningen op de markt. Een fonds met grotere uitkeringen bij zeldzame, extreme gebeurtenissen lijkt "vanuit verzekeringsperspectief logischer dan een fonds dat frequent leningen verstrekt", aldus de onderzoekers.

In de eurozone komen zogeheten landspecifieke schokken frequent voor. Ze zijn ook substantieel qua omvang. "Dergelijke schokken kunnen lidstaten logischerwijs opvangen via begrotingsbeleid, mits ze voldoende ruimte hebben. Daarnaast kan ook internationale risicodeling via grensoverschrijdend kapitaalbezit, grensoverschrijdende kredietverlening, of begrotingsoverdrachten tussen lidstaten de impact van deze schokken verzachten", aldus het CPB. Door het toetreden tot de eurozone zijn voor landen aanpassingsmechanismen via wisselkoers en eigen monetair beleid niet meer beschikbaar.

Terug naar boven