r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting 2021-2027: Commissie ingenomen met de stemming van het Parlement over InvestEU

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 18 april 2019.

De Commissie is ingenomen met de stemming van vandaag in het Europees Parlement over InvestEU, het programma om investeringen in Europa te stimuleren in de volgende langetermijnbegroting van de EU. Deze stemming brengt InvestEU weer een stap dichterbij.

InvestEU zal EU-financiering voor investeringsprojecten toegankelijker en doeltreffender maken. Het zal voortbouwen op het succes van het plan-Juncker en onder één dak met één naam het Europees Fonds voor strategische investeringen en 13 andere financiële instrumenten van de EU samenbrengen die momenteel investeringen in de EU ondersteunen.

Voorzitter Jean-Claude Juncker: "Dankzij het investeringsplan telt Europa weer mee en heeft deze Commissie haar belangrijkste doelstelling gehaald: het scheppen van banen en groei. Maar wij kunnen meer doen, en daar gaat het bij InvestEU om. Door slim gebruik te maken van de EU-begroting zal InvestEU ervoor zorgen dat Europa aantrekkelijk blijft voor investeerders uit de hele wereld. Tijdens het volgende decennium zal het programma ten minste 650 miljard euro mobiliseren die Europa in zijn toekomst, zijn economie en zijn mensen kan investeren.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "De volgende generatie investeringssteun in de EU komt eraan. Binnenkort kunnen bedrijven en ondernemers gemakkelijker toegang tot EU-financiering krijgen om hun ideeën in concrete projecten om te zetten. Zo kan de EU een voortrekkersrol blijven spelen op het gebied van innovatie en klimaatactie, en tegelijkertijd banen creëren en zorgen voor een in sociaal, ecologisch en economisch opzicht duurzaam groeimodel."

InvestEU neemt de innovatieve benadering van investeringen over van het plan-Juncker, door beperkte publieke middelen met een EU-begrotingsgarantie in te zetten om aanzienlijke private en publieke middelen los te maken. De garantie van 38 miljard euro zal gericht zijn op investeringen op vier hoofdgebieden: duurzame infrastructuur; onderzoek, innovatie en digitalisering; kleine en middelgrote ondernemingen en sociale investeringen en vaardigheden. Hiermee moet ten minste 650 miljard euro aan extra investeringen in Europa worden losgemaakt.

Op soortgelijke wijze als bij het plan-Juncker zal het InvestEU-fonds vergezeld gaan van de InvestEU-advieshub - maatwerkondersteuning voor projectontwikkelaars - en het InvestEU-portaal - een gemakkelijk toegankelijke pijplijn van uitgerijpte projecten voor potentiële investeerders. Eveneens net als bij het plan-Juncker zal InvestEU deel uitmaken van de beleidsmix van de Commissie van investeringen, structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Europa voor bedrijven aantrekkelijk blijft om zich te vestigen en te floreren.

InvestEU is een partnerschap met de Europese Investeringsbank Groep (EIB), de bank van de EU, en staat ook open voor andere uitvoerende partners. De begrotingsaspecten van InvestEU zijn nog steeds onderworpen aan het algemene akkoord over de volgende langetermijnbegroting van de EU, die de Commissie in mei 2018 heeft voorgesteld.

Uit de laatste cijfers van de Europese Investeringsbank, de strategische partner van de Commissie voor het plan-Juncker, blijkt dat het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) in april 2019 bijna 393 miljard euro aan investeringen had gemobiliseerd. De tot nu toe in het kader van het EFSI goedgekeurde activiteiten vertegenwoordigen een totaal financieringsvolume van 72,8 miljard euro in alle 28 lidstaten. De EIB heeft 524 door het EFSI ondersteunde infrastructuurprojecten voor 53,8 miljard euro goedgekeurd, terwijl het Europees Investeringsfonds 554 financieringsovereenkomsten voor kleine en middelgrote ondernemingen ter waarde van 19 miljard euro heeft goedgekeurd, waarvan 945 000 ondernemingen zouden moeten profiteren.

Voor meer informatie

Informatieblad: Het InvestEU-programma - vragen en antwoorden

Factsheet: Wat is het InvestEU-programma?

Factsheet: InvestEU: wat zal het financieren?

Persbericht over het InvestEU-voorstel (6 juni 2018): InvestEU-programma geeft steun voor werkgelegenheid, groei en innovatie in Europa

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van het InvestEU-programma (6 juni 2018)

EU-begroting voor de toekomst:

Voorzitter Juncker op Twitter: @JunckerEU

Vicevoorzitter Katainen op Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/2149

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven