r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Japan: in gesprek met minister Sigrid Kaag, Tokio

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 9 juni 2019 - 10 juni 2019
plaats Tokio, Japan
aanwezigen H.A. (Hans) de Boer, J. (Hans) de Boer, S.A.M. (Sigrid) Kaag e.a.
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Bent u al actief in Japan of wilt u uw activiteiten uitbreiden op het gebied van logistiek of wind op zee? Neem dan op 10 juni in Tokio deel aan een of meerdere interactieve netwerkbijeenkomsten met Japanse gesprekspartners en Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Verduurzaming en innovatie staan hierbij centraal. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, sluit waarschijnlijk aan op deze dag.

G20

Een dag eerder, op 9 juni, vindt de G20-bijeenkomst voor de ministers van Handel van de G20 plaats in Tsukuba. Minister Kaag deelt graag met u haar observaties en conclusies van deze top, tijdens een van de onderstaande bijeenkomsten. Hetzelfde geldt voor de Global Entrepeneurship Summit die op 4 en 5 juni plaatsvindt in Den Haag en waarbij minister Kaag een belangrijke inhoudelijke rol speelt.

Rondetafelgesprek: verduurzaming van logistieke sector

Nederland heeft in Japan een goede reputatie op het gebied van transport en logistiek. De wens voor verduurzaming van de logistieke sector staat in Japan hoog op de agenda. Minister Kaag gaat graag met u in gesprek over verduurzaming in de sector logistiek, in Nederland en in Japan.

Innovatie is hierbij een sleutelwoord: Japan kijkt uitdrukkelijk naar Nederland bij de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor brede maatschappelijke uitdagingen.

Dit rondetafelgesprek biedt een uitstekende gelegenheid om met de minister en in gezelschap van relevante Japanse bedrijven van gedachten te wisselen over hoe Japan en Nederland elkaar op dit gebied kunnen versterken.

Uw inbreng voor de nadere invulling voor dit rondetafelgesprek en voor de gastenlijst is welkom. Geef dit aan bij uw wensen.

Seminar: wind op zee

Windenergie is een goed en actueel voorbeeld van een thema waarop Nederland in Japan kan ‘scoren’. De Japanse markt is niet makkelijk toegankelijk. Minister Kaag gebruikt graag haar aanwezigheid om uw bedrijf een ingang te bieden bij relevante Japanse ondernemers. Zij doet dit in de vorm van een gesprek met u en Japanse bedrijven over de Nederlandse kennis en ervaringen op het gebied van windenergie/wind op zee.

Ook hier zal de bekendheid van Nederland als wereldwijde leider op het gebied van innovatie een rode draad vormen.

Uw inbreng voor de nadere invulling voor dit seminar en voor de gastenlijst is welkom. Geef dit aan bij uw wensen.

Kansen voor Nederlandse ondernemers

In Japan is dit jaar een nieuwe wet aangenomen, die de ontwikkeling van offshore windparken op zee mogelijk maakt. De verwachting is dat dit een grote impuls geeft aan de ontwikkeling van de industrie.

Daarnaast kijkt de Japanse overheid actief naar hoe andere landen hun offshore windbeleid hebben ingericht. De eerste tenders voor offshore windprojecten in de buurt van havens zijn inmiddels afgerond.

Nederlandse expertise en techniek op het gebied van offshore windenergie betekent dat er voor het Nederlandse bedrijfsleven reële commerciële kansen bestaan in deze opkomende industrie.

Vrouwelijk ondernemerschap

Vrouwelijk ondernemerschap is een van de aandachtspunten voor minister Kaag tijdens haar bezoek. Dit thema is momenteel ook in Japan zeer actueel.

De minister gaat graag met vrouwelijke Japanse en Nederlandse ondernemers in gesprek over het belang van vrouwelijk ondernemerschap, kansen voor vrouwelijke ondernemers, knelpunten en haar internationale ambities op dit thema.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Japanse overheid en bedrijfsleven.

Netwerkreceptie

Als afsluiting van de dag is er een netwerkreceptie op de Residentie van de Nederlandse ambassadeur in Japan. Hier is naast minister Kaag ook Hans de Boer (onder voorbehoud) bij aanwezig. Ook hier krijgt u de gelegenheid om een aantal relevante gasten (potentiële klanten of andere relaties) uit te nodigen.

Uw wensen

Meldt u zich aan om bij een van deze gelegenheden in gesprek te gaan met minister Kaag, dan horen wij graag met welke Japanse bedrijven u wilt spreken, zodat wij hen kunnen uitnodigen. Ook zijn wij benieuwd naar de thema’s, uitdagingen of vraagstukken waarover u met de minister van gedachten wilt wisselen.

Voorbereidend bedrijfsbezoek van de minister

In voorbereiding op haar reis naar Japan, staat de minister open voor een bezoek aan uw bedrijfslocatie. Wilt u minister Kaag graag ontvangen en rondleiden op (een van) uw bedrijfslocatie(s)? laat dat dan uiterlijk 10 mei aan ons weten.

Kosten en deelname

Deelname aan deze bijeenkomsten in Tokio is gratis.

Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Er wordt geen collectief reisarrangement aangeboden.

Aanmelden

De inschrijving is gesloten. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Wij moedigen vrouwelijke ondernemers uit de sectoren wind op zee en logistiek in het bijzonder aan om zich aan te melden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Kamal Afarmach

T: 06 1160 0152

E: kamal.afarmach@rvo.nl

of:

Sandra Pompe

T: 06 1152 5837

E: sandra.pompe@rvo.nl

Organisatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze bijeenkomsten in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in nauwe samenwerking met het postennetwerk in Japan.


Inhoud

1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...

Terug naar boven