r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nieuwe richtlijnen voor de verbetering van arbeidsrechten in de kluseconomie (infografiek)

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 9 april 2019.

Ontdek hoe nieuwe EU-regels de arbeidsrechten van medewerkers binnen de kluseconomie zullen verbeteren en hoe ze arbeidsomstandigheden zullen bevorderen.

Parlementsleden stemden op 16 april 2019 in met nieuwe regels die minimumrechten introduceren voor alle werknemers. Deze wetgeving verleent nieuwe rechten aan de meest kwetsbare werknemers die werkzaam zijn in de kluseconomie. Hieronder vallen werknemers met atypische contracten met banen die buiten de norm vallen.

De nieuwe regels zijn bedoeld om werknemers te beschermen door middel van transparantere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, zoals de duur van de proeftijd en werktijden. De richtlijnen zorgen ervoor dat werkgevers hun werknemers het niet kunnen verbieden om geen andere dienstverbanden aan te gaan bij andere werkgevers.

Daarnaast wordt vereist dat alle nieuwe werknemers binnen een week belangrijke informatie over hun verantwoordelijkheden en werkomstandigheden krijgen.

De nieuwe richtlijnen zijn een belangrijke stap voor het sociaal beleid van de EU. Bekijk de infografiek voor meer informatie.

Flexibescherming

Veranderingen in het werkende leven hebben geleid tot het ontstaan van banen en arbeidsvormen die buiten de norm vallen. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld de toenemende digitalisering, het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen waarin tijdelijke functies gebruikelijk zijn en doordat organisaties vaak contracten afsluiten met zelfstandige werknemers voor kortetermijnopdrachten. Deze arbeidsvormen omvatten de zogenaamde kluseconomie.

In 2016 viel één op de vier arbeidscontracten onder atypische arbeidsvormen. De hedendaagse arbeidsmarkt vereist daarom flexibele arbeidscontracten. De combinatie van flexibiliteit en minimale bescherming is hierdoor noodzakelijk.

De nieuwe EU-richtlijnen zouden van toepassing zijn op iedere werknemer die wordt betaald voor hun diensten en die gemiddeld minimaal 12 uur per vier weken werken.

De regeling betreft binnenlandse, intermitterende, dienstcheque, en platformmedewerkers, evenals werknemers die slechts werken op verzoek en betaalde stagiairs en leerlingen. Echte zelfstandigen zouden van de wetgeving worden uitgesloten.

Volgende stappen

De EU werkt gestaag aan de verbetering van arbeidsomstandigheden. Onlangs steunde het Parlement bijvoorbeeld nieuwe regels om werkende ouders en verzorgers te helpen hun loopbaan en gezin beter te combineren. Daarnaast werd er ook een hervorming van de wetgeving aangenomen ter bescherming van gedetacheerde werknemers.

Ook werden regels vastgesteld met betrekking tot werktijd, veiligheid en gezondheid op het werk en sociale zekerheid bij het werken in een ander EU-land.

Nadat de Raad de definitieve regels heeft goedgekeurd, zullen zij in werking treden. EU-landen hebben daarna 3 jaar om hun nationale wetgeving in overeenstemming te brengen met de richtlijn.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20190404STO35070

Gecreëerd: 09-04-2019 - 13:40

Bijgewerkt op: 10-07-2019 - 16:16


Terug naar boven