r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ukraine: EU responds to escalation at the Kerch Strait and the Sea of Azov, and renews sanctions over actions against Ukraine's territorial integrity

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 15 maart 2019.

De Raad heeft vandaag 8 Russische functionarissen toegevoegd aan de lijst van beperkende maatregelen wegens acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Hij verlengde de sancties bovendien tot en met 15 september 2019. De Raad heeft de nieuwe namen op de lijst geplaatst na de escalatie in de Straat van Kertsj en de Zee van Azov en de schendingen van het internationaal recht door Rusland, dat ongerechtvaardigd militair geweld heeft gebruikt.

Het gaat om het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de directie "grenzen" van de Russische federale veiligheidsdienst voor de Republiek Krim en de stad Sebastopol; drie bevelvoerend officieren van Russische grenspatrouilleboten en van een onderzeebootbestrijdingsschip die actief hebben deelgenomen aan acties om de toegang van Oekraïense schepen tot hun kust aan de Zee van Azov te verhinderen; twee diensthoofden van Russische controleposten; en een commandant van de Russische krijgsmacht die verantwoordelijk is voor de strijdkrachten in de regio, met inbegrip van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol.

De Raad heeft ook de geldigheid van deze beperkende maatregelen met 6 maanden verlengd, tot en met 15 september 2019. De Raad heeft één overleden persoon van de lijst geschrapt. De maatregelen zijn nu van toepassing op in totaal 170 personen en 44 entiteiten. Zij bestaan uit een reisverbod en een bevriezing van tegoeden. Ook is het bedrijven uit de EU verboden financiering beschikbaar te stellen voor de personen en entiteiten op de lijst.

Conform de conclusies van de Europese Raad van 11 december 2018 vraagt de EU dat alle vastgehouden Oekraïense zeelui terstond worden vrijgelaten, dat de in beslag genomen vaartuigen worden teruggegeven en dat alle schepen een vrije doorvaart door de Straat van Kertsj wordt verleend. De EU bevestigt dat zij vasthoudt aan het internationaal recht, de soevereiniteit, territoriale integriteit en onafhankelijkheid van Oekraïne en het beleid van niet-erkenning van de illegale annexatie van de Krim.

De Raad heeft de wetgevingsbesluiten via de schriftelijke procedure aangenomen. Ze staan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De EU heeft naar aanleiding van de crisis in Oekraïne ook nog andere maatregelen genomen, met name:

  • op specifieke sectoren van de Russische economie gerichte economische sancties, van kracht tot en met 31 juli 2019;
  • beperkende maatregelen naar aanleiding van de illegale inlijving van de Krim en Sebastopol; deze maatregelen gelden alleen voor het grondgebied van de Krim en Sebastopol en zijn van kracht tot en met 23 juni 2019.
  • Besluit van de Raad van 15 maart 2019, Publicatieblad van de EU

    ×

    Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

    EN


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven