r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland en Brussel oneens over slachtoffers

vrijdag 8 maart 2019, 8:46
gewijzigd
Handboeien

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Nederland heeft zijn wetgeving over de rechten en bescherming van slachtoffers van misdaden niet op orde. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat Nederland en twaalf andere EU-landen Europese regels nog steeds niet (volledig) hebben omgezet in nationale wetgeving. Maar het kabinet is zich van geen kwaad bewust.

Nederland had de Europese regels eind 2015 al verwerkt moeten hebben. Als Nederland en de andere lidstaten niet binnen twee maanden maatregelen treffen, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Europees Hof van Justitie.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt dat Nederland de Europese richtlijn voor de bescherming van slachtoffers wel degelijk helemaal heeft overgenomen. Maar waar de Europese Commissie de regels in wetten vastgelegd wil zien, regelt Nederland die bescherming op andere manieren. Het ministerie gaat daarover ,,graag in gesprek'' met Brussel.

De richtlijn schrijft voor dat slachtoffers van alle strafbare feiten recht hebben op informatie over en deelname aan het strafproces. Daarbij moeten ze ondersteuning en bescherming krijgen die is afgestemd op hun behoeften. België, Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg Oostenrijk en Slowakije hebben hun wetgeving volgens het dagelijks EU-bestuur nog onvoldoende aangepast.

Terug naar boven