r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Geen EU-onderzoek naar fraude in pulsvisserij

zaterdag 19 januari 2019, 14:21
gewijzigd
Boot op zee

BRUSSEL (ANP) - Er komt geen onderzoek naar fraude in de Nederlandse pulsvisserijsector. Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) heeft dat besloten na een vooronderzoek naar subsidiemisbruik naar aanleiding van klachten van 23 vis- en milieuorganisaties.

,,We hebben na een analyse besloten geen onderzoek te openen, omdat er geen vermoedens van fraude of onregelmatigheden zijn die zo’n onderzoek rechtvaardigen’’, zegt een woordvoerder van het OLAF. Nieuwe informatie kan echter altijd aanleiding zijn om een zaak alsnog onder de loep te nemen, aldus het antifraudebureau.

De organisaties uit Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland trokken in juni aan de bel. De fraude was volgens hen gepleegd nadat Nederlandse vissers in 2007 toestemming hadden gekregen voor wetenschappelijk onderzoek naar de nieuwe vismethode. Daarbij worden vissen met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven. Onder het mom van het onderzoek zouden de vissers het geld echter hebben aangewend voor commerciële visvangst.

,,Fijn dat OLAF bevestigt dat we alles altijd volgens de regels hebben gedaan, en dat we altijd transparant zijn geweest'', laat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Visserij) in een reactie weten.

De pulsvissector wordt bedreigd door een mogelijk Europees totaalverbod op de methode, sinds het Europees Parlement een jaar geleden daarvoor stemde. ,,Die discussie loopt nog'', aldus Schouten. ,,Wij blijven ons in de EU inspannen om de pulsvisserij te behouden.''

Delen

Terug naar boven