r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rekenkamer EU slaat alarm over gebrek aan toezicht op ECB

maandag 14 januari 2019, 8:01
ECB in Frankfurt

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Parlement moet actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de Europese Centrale Bank (ECB) alle documenten rond bankentoezicht beschikbaar stelt, zodat de bank in Frankfurt beter kan worden gecontroleerd. De Europese Rekenkamer roept daartoe op in een brief aan het parlement.

De ECB is terughoudend met het vrijgeven van documenten en pogingen van de rekenkamer om betere toegang te krijgen zijn vastgelopen. Het baart de rekenkamer zorgen dat zij daardoor haar werk niet goed kan doen, terwijl het toezicht op banken gepaard gaat met financiële risico’s.

De controleurs vragen de volle steun van het Europees Parlement en de lidstaten en roepen hen op de regels zo nodig te wijzigen om duidelijk te maken dat de controleurs toegang hebben tot elk document dat zij nodig achten.

,,We willen niet het monetaire beleid controleren”, aldus rekenkamervoorzitter Klaus-Heiner Lehne, ,,Maar het is essentieel dat we over alle bevoegdheden beschikken om de toezichtactiviteiten van de ECB te controleren. Dat is bijzonder belangrijk.''

Lehne somt in de brief drie gevallen op waarin de ECB toegang weigerde tot belangrijke informatie. Het laatste dateert van een jaar geleden, toen de ECB documenten voor een rapport over de crisisbeheersingsrol van de bank niet afstond terwijl die volgens de rekenkamer noodzakelijk waren.

De ECB is verantwoordelijk voor het toezicht op de ongeveer 130 grote banken in de lidstaten van de eurozone. De controle op deze toezichtsrol ligt bij de Europese Rekenkamer.

Terug naar boven