r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Veroordeling buitenland in Europees register

dinsdag 11 december 2018, 17:31
Prinsjesdag 2017
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

STRAATSBURG (ANP) - EU-landen kunnen informatie over strafbare feiten die door burgers van buiten de Europese Unie zijn gepleegd in de toekomst opvragen via een centrale databank. Daarin worden persoonsgegevens, vingerafdrukken en foto opgenomen. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar een politiek akkoord over bereikt.

Het in 2012 ingestelde strafregister genaamd ECRIS bevat nu alleen informatie over EU-burgers. De uitbreiding moet politie, justitie en de rechterlijke macht helpen in de strijd tegen misdaad en terrorisme. Zij kunnen straks in de databank ook snel controleren of mensen van buiten de EU in andere lidstaten zijn veroordeeld.

De maatregel moet zeker stellen dat iemand van buiten de EU zijn criminele verleden niet kan ontsnappen door naar een andere lidstaat te verhuizen, aldus justitieminister Josef Moser van tijdelijk EU-voorzitter Oostenrijk.

De Europese Commissie stelde de uitbreiding voor na de aanslagen Parijs van november 2015. Als het voorstel definitief is goedgekeurd duurt het nog een jaar voordat de wet van kracht wordt.

Uitwisseling van vonnissen uit andere landen kan belangrijk zijn, bleek in 2010. Toen werd duidelijk dat Robert M., de dader in de Amsterdamse kindermisbruikzaak, eerder in Duitsland was veroordeeld voor verspreiding van kinderporno. Dat was niet bekend in Nederland, zodat M. een zogenoemde verklaring omtrent het gedrag kon krijgen.

Delen

Terug naar boven