r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Premier Rutte: inspanningen tegen opwarming aarde opvoeren

maandag 3 december 2018, 14:30
Mark Rutte
Bron: The Council of the European Union

KATOWICE (ANP) - De wereld moet meer doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat zei premier Mark Rutte tijdens de opening van de klimaattop in het Poolse Katowice. Hij wees in zijn speech op een recent VN-rapport waarin staat dat de kans klein is dat de opwarming beperkt blijft tot 1,5 graad. ,,We moeten onze inspanningen opvoeren."

Drie jaar geleden werd de internationale gemeenschap het in Parijs eens zich te zullen inspannen om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal 2 graden Celsius. Het streven is minder dan 1,5 graad Celsius.

Het zal niet eenvoudig worden om het eens te worden op de klimaattop in Polen, zei Rutte. Maar het is ,,cruciaal" dat er een akkoord komt over de concrete uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. Toen was de wereld doordrongen van de urgentie. Die geest moet volgens hem in Katowice weer worden teruggevonden.

Rutte benadrukte dat ook Nederland meer zal moeten doen, ook gezamenlijk binnen de Europese Unie. Hier is het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95 procent te hebben teruggebracht in vergelijking met 1990. Hij wees er verder op dat Nederland arme landen met een fonds van 160 miljoen euro helpt om de gevolgen van opwarming tegen te gaan.

De klimaattop in Polen duurt twee weken.

Terug naar boven