r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees actieplan kringloopeconomie moet miljoen banen opleveren

donderdag 11 oktober 2018, 12:38
Bord met opschrift Recycle - Alpha Stock Images/Nick Youngson
Bron: Alpha Stock Images/Nick Youngson

BRUSSEL (ANP) - Van algen brandstof maken, plastic recyclen, afval tot meubels of kleding verwerken of industriële bijproducten omvormen tot biologische meststoffen. De Europese Commissie lanceerde donderdag een actieplan voor een ,,circulaire bio-economie’’ dat tegen 2030 een miljoen nieuwe groene banen moet opleveren, vooral in plattelands- en kustgebieden.

De Europese Commissie maakt 100 miljoen euro vrij om investeringsrisico’s rond ecologische innovatieprojecten te verkleinen. Ook wordt energie gestoken in de ontwikkeling van duurzame bioraffinaderijen in Europa. Verder worden proefprojecten opgezet voor afvalbeheer en het opslaan van CO2.

,,De EU neemt het voortouw door afval en reststoffen om te zetten in hoogwaardige producten, groene chemische stoffen, levensmiddelen en textiel’’, aldus EU-commissaris Carlos Moedas (Onderzoek en Innovatie).

Europa is al langer bezig de zogenoemde kringloopeconomie te stimuleren. Er worden miljarden geïnvesteerd in onderzoek en projecten om verspilling in de land- en bosbouw, visserij en levensmiddelenbranche tegen te gaan.

Terug naar boven