r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Handelsmissie naar Colombia met minister-president Rutte, minister Bruins, minister Schouten, minister Ruiz-Maduro (Aruba) en minister Martina (Curaçao), Bogota

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 25 november 2018
plaats Bogota, Colombia
locatie Bogotá en Medellín of Cali of Cartagena Toon locatie
aanwezigen H.A. (Hans) de Boer, M. (Mark) Rutte, B.J. (Bruno) Bruins, J. (Hans) de Boer, C.J. (Carola) Schouten e.a.
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Wilt u zakendoen in Colombia of bestaande contacten uitbreiden? Ga dan van zondag 25 tot en met donderdag 29 november mee met de handelsmissie naar Colombia.

Deze missie is in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport. Ook Steven Martina, de Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling en Xiomara Ruiz-Maduro, de Arubaanse minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, nemen deel. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, fungeert als zakelijk missieleider.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit het Koninkrijk der Nederlanden uit de volgende sectoren:

Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit andere sectoren zijn welkom om zich aan te sluiten bij een van bovenstaande thema’s. Voor hen organiseren wij geen apart programma.

Caribische landen van het Koninkrijk

Wij nodigen Nederlandse bedrijven uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius van harte uit om deel te nemen aan deze missie. Zij kunnen aansluiten bij bovengenoemde themaprogramma’s.

De Caribische landen van het Koninkrijk zijn relevante handelspartners voor Colombia, onder andere op het gebied van toerisme, financiële dienstverlening en duurzame energie. Laatstgenoemde sectoren kunnen terugkomen in de individuele matchmaking, maar hierop organiseren wij geen specifiek collectief programma. Bedrijven uit de Caribische landen van het Koninkrijk kunnen uiteraard deelnemen aan bovengenoemde sectorprogramma’s. Speciaal voor deze bedrijven organiseren wij daarnaast één of meer programmaonderdelen in aanwezigheid van de vertegenwoordiging van de regeringen van Aruba en Curaçao.

Bedrijvenprogramma

  • Het programma bevat voor elke sector diverse onderdelen, zoals:
  • (individuele) matchmaking
  • sectorspecifieke seminar(s) en/of workshop(s)
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • Holland Trade Dinner
  • netwerkevenementen

Bij voldoende belangstelling organiseren wij aparte sectorprogramma’s op de genoemde thema’s. Minimaal de helft van elk sectorprogramma is in Bogota. Voor het overige deel bezoeken wij voor elke sector een tweede stad. Op een aantal momenten in het programma komen alle sectoren samen, onder andere voor het Kick-Off moment en het Holland Trade Dinner op woensdag 28 november.

Voorlopige programma’s

Bekijk de voorlopige programma’s:

Agribusiness & Horticulture (pdf) (Engelstalig)

Life Sciences & Health (pdf) (Engelstalig)

Water & Logistics (pdf) (Engelstalig)

Bicycle mobility (pdf) (Engelstalig)

Zakelijke kansen

De aanwezigheid van de bewindspersonen biedt u een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen. Op basis van uw bedrijfsprofiel worden relevante netwerkpartijen uitgenodigd bij de diverse evenementen. De missie biedt u daarnaast de gelegenheid om bepaalde gesprekspunten via de bewindspersoon(en) aan te kaarten in gesprekken met (semi-)overheidsvertegenwoordigers. Ook handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of bedrijven kunnen zo ter sprake worden gebracht.

Ten slotte kan de missie worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Kijk op de landenpagina voor meer informatie over Colombia en zakendoen met dit land.

Kosten

Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers). Bij meer dan 2 deelnemers per organisatie betaalt u € 475 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan.

Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

De inschrijving voor deze missie is gesloten.

RVO.nl vindt het belangrijk dat de bedrijven en kennisinstellingen die meegaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch deelname aan de missie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Voor de sectoren Agribusiness & tuinbouw, LSH en Water en logistiek:

Margriet Veenstra

E: margriet.veenstra@rvo.nl

T: 088 042 1011

Voor de sector Fietsmobiliteit:

Karin Schipper

E: karin.schipper@rvo.nl

T: 088 042 1146


Inhoud

1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...

Terug naar boven