r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Handelsmissie India met minister-president Mark Rutte en ministers Sigrid Kaag, Carola Schouten, Cora van Nieuwenhuizen en Bruno Bruins, Bangalore

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 22 mei 2018 - 25 mei 2018
plaats Bangalore, Delhi, Mumbai, India
aanwezigen H.A. (Hans) de Boer, M. (Mark) Rutte, B.J. (Bruno) Bruins, J. (Hans) de Boer, C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga, C.J. (Carola) Schouten, S.A.M. (Sigrid) Kaag e.a.
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Wilt u zakendoen in India? Ga dan van 22 tot en met 25 mei 2018 mee met de handelsmissie naar India in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, is de zakelijk missieleider. Minister-president Mark Rutte ontvangt de economische missie in Delhi en Bangalore onder meer tijdens het Holland Trade Dinner. Een aantal bewindspersonen zal economische deelmissies in andere steden leiden.

Focus op sectoren

Deelname aan deze missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit de volgende sectoren:

 • Water, Logistics, Maritime - Delhi en Mumbai

  Bedrijven die zich richten op havenontwikkeling, (afval)watertechnologie en watermanagement, transport, inclusief (spoor)wegen en binnenvaart. In Mumbai zal een forum worden georganiseerd voor Smart en Sustainable Port Development. Speciale aandacht gaat uit naar het Clean Ganga Project: watertechnologie (in Delhi) gericht op waterkwaliteit.

 • Agrifood & Horticulture - Delhi en Mumbai

  Bedrijven en kennisinstellingen die kunnen bijdragen aan de modernisering van de Indiase land- en tuinbouw, door middel van kennis, innovatieve producten en technologieën. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar tuinbouw, 'post harvest'- technologie, koelketens en mestverwerking.

 • Hightech / IT - Delhi en Bangalore

  De focus ligt op cybersecurity, gaming, big data en lucht- en ruimtevaart.

 • Life Sciences & Health - Delhi en Bangalore

  Binnen de LSH-sector ligt de nadruk op e-health, medical devices, public health en biopharma.

 • Smart Cities - Delhi en Bangalore

  Bedrijven en kennisinstellingen die zich focussen op de Indiase Smart Cities-agenda en leefbaarheid in Indiase steden (onder andere stedelijke planning, e-governance, mobiliteit, architectuur en energie).

India

De Indiase economie ontwikkelt zich snel. Tegen het jaar 2030 heeft India de meeste inwoners ter wereld. Het land kent een gemiddelde economische groei van meer dan 7%, een jonge en steeds beter opgeleide bevolking, een snel groeiende middenklasse, een hoge urbanisatiegraad en 15% jaarlijkse groei van de markt voor consumptiegoederen. Daarnaast heeft de Indiase regering de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen zoals '100 Smart Cities', 'Make in India', 'Clean Ganga' en het 'Sagar Mala'-programma voor haveninfrastructuur. Ook worden in hoog tempo maatregelen ingevoerd om het Indiase handels- en investeringsklimaat te verbeteren. Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven die tijdens de missie verder worden onderzocht. De Indiase behoefte om te investeren in de kwaliteit van de groei en leefomgeving in India is groot. Hierbij kan de kennis en expertise van het Nederlandse bedrijfsleven goed worden gepositioneerd.

Bedrijvenprogramma

De missie biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de specifieke markt in India te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe contacten te leggen. Er is uitgebreid gelegenheid voor zakelijke ontmoetingen tijdens diverse programma-onderdelen zoals seminar(s), collectieve bezoeken aan relevante bedrijven en overheidsinstanties en Trade lunches/Trade dinners. Tijdens deze missie wordt voor de verschillende sectoren matchmaking georganiseerd, grotendeels in de vorm van collectieve netwerkevents. Op basis van het door u aangeleverde bedrijfsprofiel worden relevante netwerkpartijen uitgenodigd.

Economische diplomatie

De missie biedt u ook de gelegenheid om gesprekspunten en/of handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of bedrijven, via bewindspersonen aan te kaarten in gesprekken met (semi-)overheidsvertegenwoordigers. De aanwezigheid van de ministers biedt u verder een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen.

Ten slotte kan de missie worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van diverse bewindspersonen.

Deelname

Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf betaalt u € 475 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening.

Het dienstenpakket bevat netwerkevents, deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert deze missie in nauwe samenwerking met de betrokken ministeries en het postennetwerk in India.

Aanmelding

De inschrijving voor deze missie is gesloten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

of:


Inhoud

1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...

Terug naar boven