r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Oostenrijks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2018 (Oostenrijks Voorzitterschap)

vlag Oostenrijk wapperend

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 vervulde Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Oostenrijk volgde hiermee Bulgarije op. Oostenrijk was al twee keer eerder voorzitter van de Raad, in 1998 en 2006.

De prioriteiten van het Oostenrijks voorzitterschap sloten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka, die Oostenrijk samen met Bulgarije en Estland vormde. Die doelen waren met name gericht op Europese veiligheid, het versterken van de Europese buitengrenzen, economische groei en versterking van het concurrentievermogen. Het Oostenrijks voorzitterschap moest daarnaast een aantal uitdagingen op Europees niveau in goede banen leiden. Zo werd tijdens het voorzitterschap onderhandeld over de Europese meerjarenbegroting en over de brexit.

Het motto van het Oostenrijks voorzitterschap was 'A Europe that protects'. Drie beleidsgebieden binnen dat thema kregen tijdens het voorzitterschap extra aandacht.

Delen

Inhoud

1.

Prioriteiten Oostenrijks voorzitterschap

De drie beleidsgebieden die extra aandacht kregen van het Oostenrijks voorzitterschap waren:

  • 1. 
    veiligheid en de bestrijding van illegale migratie
  • 2. 
    welvaart en concurrentiekracht door middel van digitalisatie
  • 3. 
    stabiliteit in de buurlanden - toenadering tot de Balkanlanden

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven