r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-parlement: verdeel asielzoekers eerlijk

donderdag 19 oktober 2017, 9:57
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels - Joint debate - Discharge
Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - Asielzoekers zouden eerlijk moeten worden verdeeld over de EU-landen. Het huidige systeem waarin migranten asiel moeten aanvragen in het land van aankomst moet daarom worden herzien, vindt een ruime meerderheid van de bevoegde commissie van het Europees Parlement.

Of de lidstaten tot deze solidariteit bereid zijn, is nog de vraag. Vooral Centraal- en Oost-Europese lidstaten willen tot nu toe geen bindende verdeelsleutel op basis van draagkracht accepteren. Sommige landen, zoals Hongarije, weigeren zelfs asielzoekers op te nemen. Daardoor moet de zwaarste last worden gedragen door Griekenland en Italië, waar de meeste migranten aankomen.

,,Dit kan een doorbraak zijn in het Europese asielbeleid’’, zegt EU-parlementariër Kati Piri (PvdA). ,,Elke lidstaat van de EU zal zijn steentje moeten bijdragen en vluchtelingen moeten opvangen die bescherming nodig hebben, ook als deze landen niet toevallig aan de Europese buitengrenzen liggen.’’

Volgens Judith Sargentini (GroenLinks) is het huidige systeem ,,door het afschuiven van de verantwoordelijkheid op Zuid-Europa onwerkbaar en inhumaan’’. ,,Het Europarlement kiest voor een eerlijk systeem voor vluchteling en lidstaten waarin de asielzoeker en land zo snel en zoveel mogelijk gematcht worden.”

Jeroen Lenaers (CDA): ,,Lidstaten die weigeren mee te doen zullen daarvan de consequenties ondervinden: in het voorstel is een koppeling opgenomen tussen de deelname aan het systeem en de verdeling van regionale fondsen.’’

De Europarlementariërs manen de lidstaten in actie te komen en de zogeheten Dublin-verordening te wijzigen. EU-president Donald Tusk wil dat de regeringsleiders in mei knopen doorhakken. Maar hij heeft al laten doorschemeren geen heil te zien in verplichte quota.

Delen

Terug naar boven