r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Twee Nederlandse EU-parlementariërs in terreurcommissie

vrijdag 8 september 2017, 14:38
Militairen op straat in Brussel
Bron: © European Union, 2017

BRUSSEL (ANP) - Twee Nederlandse EU-parlementariërs nemen plaats in de commissie van het Europees Parlement die het antiterrorismebeleid van de Europese Unie en de lidstaten gaat doorlichten. Zowel Judith Sargentini (GroenLinks) als Jeroen Lenaers (CDA) maakt deel uit van de dertigkoppige commissie, die komende week formeel wordt opgericht in Straatsburg.

Vanwege de talrijke aanslagen in Europa besloot het parlement in juli te onderzoeken wat er allemaal mis is gegaan en wat er beter kan. Terroristen bleken in veel gevallen al ergens in Europa op de radar te staan, maar konden desondanks toeslaan.

De commissie neemt onder meer antiterrorismewetgeving, databanken, agentschappen en informatie-uitwisseling tussen lidstaten onder de loep. Zowel deskundigen als politici zullen worden gevraagd hun visie te geven. De commissie heeft een jaar de tijd en zal met een serie aanbevelingen komen. Beoogd voorzitter is de Franse liberaal Nathalie Griesbeck.

Sargentini onderhandelde mee over het mandaat. Zij zei eerder te willen weten wat er moet gebeuren om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren. De politica vindt het belangrijk dat wordt bekeken of fundamentele rechten niet worden ondermijnd door antiterrorismemaatregelen

Ook Lenaers vindt het ,,hard nodig dat wij beter beeld krijgen van de zwakke schakels van het terrorismebeleid in Europa, zowel wat de wetgeving betreft als de uitvoering van de wetgeving in de lidstaten.’’ Aangezien terrorismebeleid voor een groot deel een nationale aangelegenheid is wil hij onder anderen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof uitnodigen.

Delen

Terug naar boven