r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De groene strijd: Nederland op weg naar duurzaamheid, Den Haag

Nieuwspoort
© Kevin Bergenhenegouwen

Op woensdag 6 september is er weer een Actualiteitendebat, ditmaal over duurzame energie. Met o.a. Pier Vellinga, Annemieke Roobeek, Suzanne Kröger en Marco Visscher.

De groene strijd

De Nederlandse overheid geeft aan dat zij de conclusies en doelstellingen van het Parijs Akkoord om over te stappen op duurzame energie, onderschrijft. Toch trokken in april 90 hoogleraren aan de bel: via de huidige route gaan we de doelstellingen niet halen. Drastische verandering lijkt dus op zijn plek. Maar hoe?

Hoe verduurzaamt Nederland op dit moment? Wat moet het nieuwe kabinet aan innovatie op dit gebied doen? Hoe beïnvloeden dringende maatschappelijke issues als het gas in Groningen en het sluiten van kolencentrales het nationale beleid?

Vier sprekers gaan hierover met elkaar in debat:

  • Pier Vellinga (hoogleraar Klimaatverandering)
  • Annemieke Roobeek (hoogleraar Strategie en Transformatie Management bij de Nyenrode Business Universiteit)
  • Suzanne Kröger (Tweede Kamerlid GroenLinks)
  • Marco Visscher (journalist en co-auteur van Ecomodernisme: Het nieuwe denken over groen en groei)

Het debat staat onder leiding van Max van Weezel.

Praktische informatie

  • Wanneer: Woensdag 6 september 2017 van 17.15 tot ca. 18.30 uur
  • Waar: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag
  • Aanmelden: via het aanmeldformulier op de website van het Montesquieu Instituut. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via e-mail.

Inhoud

1.

Internationaal perscentrum Nieuwspoort

Internationaal perscentrum Nieuwspoort vormt een ontmoetingsplek voor parlementaire pers, politici, voorlichters en lobbyisten en is een begrip in politiek Den Haag. Bij Nieuwspoort staat het vrije woord hoog in het vaandel. Nieuwspoort is dan ook bij uitstek een debatcentrum waar politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers de degens kruisen. Nieuwspoort is gevestigd bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Dankzij haar unieke positie, letterlijk in het centrum van de politieke macht, is Nieuwspoort betrokken bij vele initiatieven. Zo werkte Nieuwspoort mee aan de totstandkoming van ProDemos, voorheen Huis voor democratie en Rechtsstaat. In samenwerking met Haagsch College worden er regelmatig colleges en events georganiseerd. Nieuwspoort is ook actief voor Internationale Stad van de Vrede, waarbij het perscentrum onder andere intensief samenwerkt met de gemeente Den Haag. Daarnaast organiseert Nieuwspoort jaarlijks de Kees Lunshoflezing, waarmee Nieuwspoort een bijdrage wil leveren aan een open debatcultuur over de verhouding tussen politiek en journalistiek.

2.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.

3.

ProDemos

ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. Dat gebeurt door overdracht van kennis over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en over de werking van de democratie in al haar aspecten. Dit moet burgers uiteindelijk in staat stellen om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen.

ProDemos organiseert debatten, tentoonstellingen, rondleidingen en simulaties voor zowel jongeren als volwassenen. ProDemos is een niet-partijgebonden organisatie. Het kantoor en het bezoekerscentrum zijn gehuisvest aan de Hofweg 1 in Den Haag.

4.

Filmhuis Den Haag

Het Filmhuis Den Haag is een onafhankelijk filmtheater dat de kennis van en de liefde voor film en filmgeschiedenis wil overbrengen door de presentatie van films die doorgaans niet te zien zijn in de reguliere bioscopen. Ook organiseert het Filmhuis workshops, debatten, lezingen en educatieve voorstellingen.

Het Filmhuis Den Haag werd officieel geopend op 2 september 1981. In 1991 verhuisde het Filmhuis naar de huidige locatie aan het Spui. Het Filmhuis heeft zeven zalen: vijf filmzalen en twee multifunctionele zalen.

5.

Meer over...

Terug naar boven