r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Politiek persoonlijk? 30 jaar diversiteit in de Tweede Kamer, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 8 maart 2017 17:00 - 18:30
plaats Amsterdam
locatie Spui 25-27, 1012 XM Toon locatie
aanwezigen T. (Tofik) Dibi e.a.
organisatie SPUI25

In samenwerking met de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

08mrt2017 17.00 - 18.30

Evenement

Kamerleden met een migratieachtergrond zijn sinds 1986 structureel vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart presenteren Liza Mügge en Daphne van der Pas onderzoeksresultaten over dertig jaar diversiteit in de Kamer. Zij gaan in op het traject dat Kamerleden met een migratie achtergrond doorlopen van kandidaat tot politicus. Zij belichten selectie door partijen, beeldvorming in de media en daadwerkelijke parlementaire inbreng. Met een respons van Jean Tillie. Gespreksleiding door Tofik Dibi.

Nederland is een van de eerste Europese landen waar politici met een migratie achtergrond zijn gekozen in het nationale parlement. Daarnaast kent Nederland ook het hoogste percentage Kamerleden met een migratie achtergrond. Welke paden leiden politici die niet tot de meerderheid behoren naar de Tweede Kamer? En welke rol speelt een migratieachtergrond in de manier waarop partijen kandidaten selecteren, hoe de media ze afschilderen, en hoe zij zelf invulling geven aan hun Kamerlidmaatschap? Liza Mügge en Daphne van der Pas bespiegelen drie decennia diversiteit in de Tweede Kamer en blikken vooruit.

Een migratieachtergrond is maar één van de vele kenmerken die meespelen in vertegenwoordiging van diversiteit. Afhankelijk van de partij ideologie spelen ook gender, expertise en Nederlandse regionale binding een factor van belang. Vrouwen met een migratieachtergrond zijn door hun gender, gecombineerd met een andere achtergrond, hyperzichtbaar. Ze zijn relatief beter vertegenwoordigd dan zowel witte vrouwen én dan mannen met een migratie achtergrond.

In de media worden vrouwen met een migratie achtergrond veelzijdiger besproken dan hun mannelijke collega’s. Het beeld dat zij afwijken van de (witte mannelijke) norm wordt benadrukt door de aandacht op de combinatie herkomstland, gender en religie. Daarnaast worden capaciteiten en loyaliteit naar Nederland van vrouwelijke Kamerleden met een migratie achtergrond meer bevraagd. De manier waarop Kamerleden invulling geven aan het Kamerlidmaatschap is al even divers. Sommige Kamerleden met een migratieachtergrond zetten kennis die voortvloeit uit persoonlijke ervaringen expliciet in bij thema’s die zij oppakken. Anderen doen dit liever informeel, achter gesloten deuren, of verwerpen die link tussen hun afkomst en politiek werk helemaal. Dit maakt politiek onmiskenbaar persoonlijk.

Over de sprekers

Tofik Dibi, voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks en schrijver.

Dr. Liza Mügge is universitair hoofddocent politicologie (UvA) en fellow Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). Ze is gespecialiseerd in onder meer gender en etniciteit en is directeur van het Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality (ARC-GS).

Daphne van der Pas is postdoctoraal onderzoeker politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Net als Mügge en Tillie is van der Pas betrokken bij ‘Challenges to Democratic Representation’, onderdeel van het AISSR (the Amsterdam Institute for Social Science Research) programma aan de UvA.

Prof. Jean Tillie is hoogleraar politicologie (UvA). Naast zijn werk als decaan aan de faculteit Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam doet hij onderzoek naar de kwaliteit van de multiculturele democratie, o.a. door zijn functie als coördinator van het project EURISLAM.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.

AANMELDEN

Facebook evenement

Locatie

Gepubliceerd door Spui25


1.

Meer over...

Delen

Terug naar boven