r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

NGIZ & SIB-Nederland | De natiestaat in de 21ste eeuw | congres | 3 februari 2017, Leiden

Stadhuis van Leiden
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 februari 2017 12:00 - 19:00
plaats Leiden
locatie Cleveringaplaats 1 Toon locatie
aanwezigen M. (Michiel) Servaes e.a.
organisatie Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

NGIZ & SIB-Nederland | De natiestaat in de 21ste eeuw | congres |

DEZE BIJEENKOMST IS HELAAS VOLGEBOEKT

De ‘natiestaat’ staat voor nieuwe uitdagingen. Als gevolg van de grote ontwikkelingen in technologie en communicatie zijn regio’s meer met elkaar verbonden dan ooit. Dit betekent dat de problemen waar landen mee worden geconfronteerd ook steeds vaker van een globaal karakter zijn. Klimaatverandering, terrorisme en belastingontduiking door multinationals zijn voorbeelden die niet alleen op het nationale niveau opgelost kunnen worden. De macht van de nationale overheden vloeit derhalve af naar hogere en lagere bestuurslagen. Daarnaast hebben niet-statelijke actoren, NGO’s, multinationals, maar ook niet erkende actoren, een belangrijke rol vergaard op het internationale toneel.

Kan men, gezien deze ontwikkelingen op het gebied van multi-level governance, spreken over een uitholling van de natiestaat? Is er nog wel een rol voor hen bij het oplossen van de nieuwe globale problemen? Of is er sprake van wederzijdse afhankelijkheid tussen regionale, nationale en supranationale bestuurslagen, NGO’s en civil society? Hoeveel invloed kunnen multinationals uitoefenen op nationale overheden?

2016 was daarnaast het jaar van de politieke breuklijnen. De verkiezing van Trump, de Brexit en de spanningen rondom het Oekraïne verdrag zijn terug te voeren op een tweedeling tussen kosmopolieten en globaliseringssceptici. Discussie tussen beide groepen over handelsverdragen, migratie, verregaande internationale samenwerking en zelfs nationale tradities, zorgen voor veel spanningen in westerse samenlevingen. Waar de een de natiestaat als achterhaald beschouwt, ziet de ander deze juist als enige hoop.

Het is duidelijk dat de rol en het traditionele takenpakket van de natiestaat in de 21ste eeuw opnieuw moet worden gedefinieerd. Daarom organiseren SIB-Nederland en het NGIZ op vrijdag 3 februari 2017 een congres over ‘de natiestaat in de 21ste eeuw’. Tijdens het congres zal door diverse experts vanuit verschillende vakgebieden (o.a. een historisch, filosofisch, juridisch, veiligheids- en diplomatiek perspectief) worden gekeken naar de vraag: “Wat is de toekomst van de natiestaat?”.

Het programma is als volgt:

12:00 uur: Inloop met koffie, thee en lunch.

12:30 uur: Aanvang: Introductie over de natiestaat.

 • - 
  Dr. H.J. Storm - Historicus (Universiteit Leiden).
 • - 
  Dr. R.C.P.M. Went - Econoom (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid).

14:00 uur: Eerste ronde masterclasses.

 • - 
  Prof. dr. P. Vries - Hoogleraar Algemene Geschiedenis (Universiteit Leiden).
 • - 
  Dr. P. Meerts - Senior Research Associate Instituut Clingendael.
 • - 
  Commodore prof. dr. F.P.B. Osinga - Hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen (Nederlandse Defensie Academie).

15:30 uur: Tweede ronde masterclasses.

 • - 
  Prof. dr. N.M. Blokker - Hoogleraar Internationaal en Institutioneel Recht (Universiteit Leiden).
 • - 
  M. Visser - Secretaris VNO NCW.
 • - 
  Prof. em. dr. M. van Leeuwen - Hoogleraar Moderne Transatlantische Betrekkingen (Universiteit van Amsterdam).

16:45 uur: Keynote: de toekomst van de Nederlandse natiestaat.

 • - 
  Oud-minister prof. dr. ir. J.J.C. Voorhoeve.

17:00 uur: Verkiezingsdebat met Tweede Kamerleden.

 • - 
  Moderator: M.H. van Weezel (Vrij Nederland).
 • - 
  Sprekers: Bouali (D66), Van der Lee (GroenLinks), Servaes (PvdA), Ten Broeke (VVD).

18:15 uur: Borrel.

Het congres zal plaats vinden in de Geesteswetenschappen Faculteit van de Universiteit Leiden, het Lipsius aan de Cleveringaplaats 1 te Leiden. U bent van harte welkom deel te nemen. Wij ontvangen graag uw aanmelding middels de onderstaande link. U ontvangt van ons een bevestiging van deelname. Deelname aan de bijeenkomst bedraagt €3,- per persoon. Dit is inclusief lunch en enkele afsluitende drankjes.

DEZE BIJEENKOMST IS HELAAS VOLGEBOEKT


Inhoud

1.

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

Sinds 1945 bestaat er een Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) dat onder meer via lezingen en debatten zo veel mogelijk mensen informatie wil geven over internationale aangelegenheden.

Het NGIZ werkt samen met andere organisaties op het gebied van internationale betrekkingen, stimuleert wetenschappelijk onderzoek door vestiging van (drie) bijzondere leerstoelen en looft een prijs uit voor universitair onderzoek naar internationale onderwerpen.

2.

Meer over...

Terug naar boven