r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie doet voorstellen voor schone energie

woensdag 30 november 2016, 15:08
gewijzigd
Windmolen
Bron: Europese Unie 2016, illustratie: Luta Valentina Morciano

BRUSSEL (ANP) - Elke burger en elk bedrijf in Europa moet zijn eigen energie kunnen opwekken, opslaan, verbruiken, delen of verkopen. Ook moet de consument toegang tot de beste elektriciteitsdeals en begrijpelijke afrekeningen krijgen, en snel en gratis van leverancier kunnen wisselen.

Dat stelt de Europese Commissie woensdag in een reeks voorstellen voor een energie-unie waarin ,,de consument centraal staat” en waarmee Brussel denkt de internationale klimaatafspraken na te kunnen komen. Het pakket stuit op felle kritiek van milieuorganisaties en de groenen in het Europees Parlement die het niet ambitieus genoeg vinden.

De commissie stelt ook voor bestaande gebouwen zo goed te isoleren dat ze in 2030 30 procent minder energie verbruiken. Duurzame energie moet 27 procent gaan uitmaken van alle bronnen voor warmte en koeling. Er komen strengere verbruikseisen voor apparaten. De transportsector moet meer biobrandstoffen gaan gebruiken.

De doelstellingen gelden vanaf 2020 voor de EU als geheel, niet per elk land afzonderlijk. De lidstaten, dus ook Nederland, moeten per 2018 wel aan Brussel rapporteren hoe zij gaan bijdragen en moeten geld storten in een fonds voor duurzame energieprojecten in de EU als ze onvoldoende doen.

Brussel wil dat er een einde komt aan subsidies voor oude kolencentrales die te veel CO2 uitstoten maar open worden gehouden voor reservecapaciteit. Daarnaast moeten de EU-landen beter regionaal samenwerken bij de verdeling van stroom.

De voorstellen moeten er ook toe leiden dat de EU minder afhankelijk wordt van energie uit Rusland en andere grote olielanden.

EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is teleurgesteld omdat een sturende werking volgens hem ontbreekt. ,,Polen kan doorgaan met kolen, Frankrijk met onverzekerde kerncentrales, en uit angst voor de Britse tabloids wordt de richtlijn voor energiebesparende apparaten uitgekleed.” Ook is 40 procent energiebezuiniging volgens hem noodzakelijk, niet de voorgestelde 30.

Ook organisaties als Greenpeace, het Wereld Natuur Fonds en Oxfam menen dat de echte omschakeling naar schone energie te lang duurt.

Delen

Terug naar boven