r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 24 oktober 2016.

Europese Raad 20-21 oktober 2016

De Europese Raad van 18 en 19 februari 2016
Bron: The European Union 2016

Op 20 en 21 oktober 2016 vond er een Europese Raad plaats. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid kwamen bijeen in Brussel. De belangrijkste agendapunten waren migratie, handelsvraagstukken en de betrekkingen met Rusland.

Inhoud

1.

Migratie

Tijdens de top debatteerden de regeringsleiders over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van migratiestromen. Hierbij lag de nadruk op de recente partnerschappen die gesloten zijn met een aantal Afrikaanse landen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini hebben de regeringsleiders ingelicht over de voortgang van deze partnerschappen.

De regeringsleiders hebben toegezegd de nieuwe Europese grens- en kustwacht voor het einde van 2016 op volledige capaciteit te brengen. Verder roept de Europese Raad op tot een snelle goedkeuring van de vernieuwde Schengengrenscode en wordt de Raad opgeroepen voor eind 2016 zijn standpunt te bepalen over een in- en uitreisprogramma voor geregistreerde reizigers. Tot slot werden de lidstaten andermaal opgeroepen uitvoering te geven aan de verklaring EU-Turkije en werk te maken van de herplaatsing van migranten.

2.

Handelsvraagstukken

Dit onderdeel van het debat heeft zich met name toegespitst op de handelsovereenkomsten die nu op tafel liggen, waaronder CETA, en op de toekomst van het Europese handelsbeleid. Hierbij staat de modernisering van maatregelen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan centraal.

De regeringsleiders willen dat de Raad voor eind 2016 een standpunt inneemt over de modernisering van alle handelsbeschermingsinstrumenten.

3.

Externe betrekkingen

Tot slot voerde de Europese Raad een oriënterend debat over de betrekkingen met Rusland. De huidige stand van zaken van de lopende sancties kwam aan bod. Verschillende Tweede Kamerleden hebben in Nederland al gepleit voor extra sancties, vanwege Ruslands rol bij het onderzoek naar de MH17-ramp. Premier Rutte heeft echter aangegeven dat extra EU-sancties moeilijk te realiseren zijn, omdat alle lidstaten zo'n besluit moeten steunen.

Hoge Vertegenwoordiger Mogherini presenteerde ook de uitkomst van voorgaande debatten over de Syrische burgeroorlog. Naar aanleiding hiervan heeft de EU de strijdende partijen andermaal opgeroepen de vijandelijkheden te beëindigen en wordt met name de rol van Rusland bij bombardementen op Aleppo sterk veroordeeld.

4.

Oekraïnereferendum

Premier Rutte heeft de uitslag van het Oekraïnereferendum op de top ter sprake gebracht. De Tweede Kamer heeft hem opgeroepen snel duidelijkheid te geven over de gevolgen van de 'nee'-stem bij het Nederlandse referendum over het associatieverdrag.

De kans bestaat dat Nederland het verdrag niet zal ratificeren, maar de vraag is of dit veel effect zal hebben wanneer de andere lidstaten dit wel doen. De Oekraïense regering heeft laten weten niet opnieuw te willen onderhandelen over het akkoord.

De stand van zaken rondom de Nederlandse ratificatie van het akkoord is niet opgenomen in de conclusies van deze Europese Raad

5.

Meer informatie

bronnen >

Terug naar boven