r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 20 maart 2016.

Europese Raad 17-18 maart 2016

Groepsfoto Europese Raad 17-18 maart 2016 © Europese Raad 2016

Op 17 en 18 maart 2016 vond er een Europese Raad plaats. De regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid kwamen bijeen.

De Europese Raad stemde in met afspraken met Turkije over de aanpak van de migrantenstroom.

Op de agenda stonden verder het Europees semester en het pakket energiezekerheid.

Inhoud

1.

De onderwerpen

Migratie

De Europese Raad sprak over verdere stappen voor de aanpak van de migratie- en vluchtelingencrisis. Op de bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de EU en Turkije, op 7 maart, werd een principeakkoord gesloten tussen de EU en Turkije. Tijdens deze Europese Raad werd het akkoord verder uitgewerkt. Zo werd de Europese Commissie gevraagd om alle hulp aan Griekenland voor de uitvoering van de Turkije-deal te coördineren en om met een actieplan te komen voor de uitvoering van deze werkzaamheden.

Op de Europese Raad in februari werd ook al gesproken over migratie.

Europees semester

Het Europees Semester is het kader voor afstemming van economisch beleid van de lidstaten van de EU. De Europese Commissie brengt elk jaar in kaart in welke landen er onevenwichtigheden worden geconstateerd en doet aanbevelingen om die onevenwichtigheden te herstellen. Op 8 maart publiceerde de Europese Commissie de nieuwe landenrapporten. De Europese Raad evalueerde de landenspecifieke aanbevelingen van de Commissie.

Verder werd er namens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie een verslag uitgebracht over de voortgang van de belangrijkste initiatieven ter versterking van de interne markt. Ook werd er besloten dat er tijdens de Europese Raad in juni wordt gekeken naar de ontwikkelingen omtrent de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie.

Het pakket energiezekerheid

De Europese Raad sprak kort over het pakket energiezekerheid dat door de Europese Commissie was ingediend. Hierin worden lidstaten aangemoedigd om zich te blijven inzetten voor de vermindering van broeikasgassen, om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te vergroten en om de energie-efficiëntie te verbeteren. De Europese Raad vroeg de Commissie om zo spoedig mogelijk met alle relevante voorstellen te komen om deze doelen ook vast te kunnen leggen in Europese regelgeving.

Verder werd er gesproken over het klimaatakkoord dat werd bereikt tijdens de klimaatconferentie in Parijs in december 2015. De EU-leiders kijken uit naar de ondertekening van dit akkoord op 22 april in New York en naar de inwerkingtreding ervan.

2.

Meer informatie

Terug naar boven