r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Harry van Bommel in debat over Oekraïne-referendum, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 19 maart 2016 20:00
plaats Amsterdam
locatie De Rode Hoed; Oosterhuiszaal, Keizersgracht 102 Toon locatie
aanwezigen H. (Harry) van Bommel, M. (Maurice) de Hond e.a.
organisatie Socialistische Partij (SP)

Avond over het Oekraïne Referendum met Richard Sakwa, Maurice de Hond, Harry van Bommel en Wierd Duk.

Hoogleraar Richard Sakwa spreekt over Oekraïne, Maurice de Hond, opiniepeiler, over de Democratische Revolutie en Wierd Duk, Rusland-specialist, over Rusland en Europa en Harry van Bommel SP-Kamerlid.

Forum voor Democratie is een onafhankelijke denktank gevestigd in Amsterdam. We voeden het publieke debat met commentaren, events en lezingen. We zetten acties op touw, zoals het verzamelen van handtekeningen om een referendum af te dwingen. En we leiden een nieuwe generatie leiders op via onze Academy.

Toegang: 5 euro per persoon (gratis voor Vrienden van de Democratie). Aanmelden verplicht via info@forumvoordemocratie.nl of het Facebook event.

Organisatie: Forum voor Democratie i.s.m. Rode Hoed


Inhoud

1.

Socialistische Partij (SP)

De SP is een socialistische, eurosceptische partij. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 haalde de SP, eveneens als in 2010, vijftien zetels. In 2006 was dat aantal nog 25. De SP maakt deel uit van de oppositie. De partij heeft vier zetels in de Eerste Kamer.

2.

Meer over...

Terug naar boven