r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Grieken moeten grenscontroles aanpakken

vrijdag 12 februari 2016, 13:12
Bord: grenscontrole © Europese Unie

BRUSSEL (ANP) - Griekenland heeft drie maanden de tijd om de controle van de Europese buitengrenzen fors te verbeteren. Vrijdag stemden de landen van de EU in met een vijftigtal aanbevelingen aan het Zuid-Europese land om de opvang, registratie en verwerking van vluchtelingen aan te pakken.

Lukt dit Griekenland niet, dan zou voor het eerst kunnen gebeuren dat grenscontroles binnen het paspoortvrije Schengengebied voor maximaal twee jaar worden toegestaan.

De Europese Commissie constateerde onlangs dat de controle op de grenzen ernstige gebreken vertoont. Hierdoor staat 'Schengen' onder druk omdat binnen de 26 aangesloten landen zonder paspoort van land naar land kan worden gereisd.

Om grote groepen migranten, die voornamelijk via Griekenland en de Balkanlanden reizen, te controleren hebben landen als Duitsland en Oostenrijk controles aan de binnengrenzen ingesteld.

Deze controles mogen echter maar voor een bepaalde tijd worden ingesteld. Duitsland en Oostenrijk moeten als er geen nieuw besluit valt in mei stoppen met de controles.

De interne grenscontroles kunnen wel langer worden toegestaan, tot maximaal twee jaar, als er aantoonbaar problemen zijn bij de buitengrenzen. En dat is nu vastgesteld bij de Griekse grenzen. Maar voordat Brussel als hoeder van het Schengenverdrag toestaat dat de termijn van de controles aan de binengrenzen wordt verlengd, krijgen de Grieken de kans de boel substantieel te verbeteren. Dit lijkt echter nagenoeg ondoenlijk.

Delen

Terug naar boven