r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het defensiebeleid: van de regen in de drup, Den Haag

Nieuwspoort
© Kevin Bergenhenegouwen

Op 13 november 2015 werd Europa in het hart getroffen door de terroristische aanslagen in Parijs. Onder de aanslagplegers bevonden zich geradicaliseerde Franse en Belgische burgers. Hierdoor werd opnieuw bevestigd dat 'de vijand' niet langer uitsluitend in verre landen te vinden is. Het traditionele beeld van oorlog lijkt achterhaald. Een groot aantal landen bombardeert doelen van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië.

Wat betekent dit veranderde vijandbeeld voor de defensiestrategie van Europese lidstaten? En wat betekent dit specifiek voor het Nederlandse defensiebeleid? Doet Nederland er verstandig aan om ook in Syrië in te grijpen? Welke rol moeten inlichtingendiensten spelen? Wordt het tijd voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid?

Op woensdag 3 februari 2016 gingen Margriet Drent (veiligheids- en defensie-expert van Instituut Clingendael), Ruud Vermeulen (Brigadegeneraal der infanterie en duo-voorzitter van de Gezamenlijke Officieren Vereniging), Angelien Eijsink (Tweede Kamerlid PvdA) en Raymond Knops (Tweede Kamerlid CDA) hierover met elkaar en het publiek in debat onder leiding van journalist en politiek commentator Kees Boonman.

Inhoud

1.

Video-opname

Voor het afspelen van deze video is Flash nodig. Klik op deze link om de nieuwste versie te downloaden.

2.

Foto-impressie

v.l.n.r.: Margriet Drent, Ruud Vermeulen, Angelien Eijsink en Raymond Knops
v.l.n.r.: Margriet Drent en Ruud Vermeulen
Ruud Vermeulen
Angelien Eijsink
Raymond Knops
Het publiek wil vragen stellen
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek
Het publiek wil vragen stellen
Het publiek wil vragen stellen
Er wordt een vraag gesteld uit het publiek

3.

Achtergrondinformatie

Het actualiteitendebat is een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en Filmhuis Den Haag.


4.

Internationaal perscentrum Nieuwspoort

Internationaal perscentrum Nieuwspoort vormt een ontmoetingsplek voor parlementaire pers, politici, voorlichters en lobbyisten en is een begrip in politiek Den Haag. Bij Nieuwspoort staat het vrije woord hoog in het vaandel. Nieuwspoort is dan ook bij uitstek een debatcentrum waar politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers de degens kruisen. Nieuwspoort is gevestigd bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Dankzij haar unieke positie, letterlijk in het centrum van de politieke macht, is Nieuwspoort betrokken bij vele initiatieven. Zo werkte Nieuwspoort mee aan de totstandkoming van ProDemos, voorheen Huis voor democratie en Rechtsstaat. In samenwerking met Haagsch College worden er regelmatig colleges en events georganiseerd. Nieuwspoort is ook actief voor Internationale Stad van de Vrede, waarbij het perscentrum onder andere intensief samenwerkt met de gemeente Den Haag. Daarnaast organiseert Nieuwspoort jaarlijks de Kees Lunshoflezing, waarmee Nieuwspoort een bijdrage wil leveren aan een open debatcultuur over de verhouding tussen politiek en journalistiek.

5.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut (MI) is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut voor vergelijkende parlementaire geschiedenis en constitutionele ontwikkeling in de Europese Unie. Het instituut beperkt zich niet alleen tot wetenschappelijk onderzoek. De toegevoegde waarde ligt ook in het leveren van een bijdrage aan een breed maatschappelijk en politiek debat over de democratie en haar instellingen, in eigen land en in Europa.

Het MI streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein te valoriseren door het tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen. Dit doet het MI onder andere via onderwijs, conferenties en een (elektronisch) kennisuitwisselingsnetwerk.

6.

ProDemos

ProDemos informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stelt hen in staat om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen. Dat gebeurt door overdracht van kennis over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat en over de werking van de democratie in al haar aspecten. Dit moet burgers uiteindelijk in staat stellen om actief aan politieke besluitvorming deel te nemen.

ProDemos organiseert debatten, tentoonstellingen, rondleidingen en simulaties voor zowel jongeren als volwassenen. ProDemos is een niet-partijgebonden organisatie. Het kantoor en het bezoekerscentrum zijn gehuisvest aan de Hofweg 1 in Den Haag.

7.

Filmhuis Den Haag

Het Filmhuis Den Haag is een onafhankelijk filmtheater dat de kennis van en de liefde voor film en filmgeschiedenis wil overbrengen door de presentatie van films die doorgaans niet te zien zijn in de reguliere bioscopen. Ook organiseert het Filmhuis workshops, debatten, lezingen en educatieve voorstellingen.

Het Filmhuis Den Haag werd officieel geopend op 2 september 1981. In 1991 verhuisde het Filmhuis naar de huidige locatie aan het Spui. Het Filmhuis heeft zeven zalen: vijf filmzalen en twee multifunctionele zalen.

8.

Meer over...

Terug naar boven