r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Jaarrapport Europese Rekenkamer: ook Nederland maakt fouten met EU-geld

dinsdag 10 november 2015, 9:00

BRUSSEL (ANP) - Het aantal fouten bij de bestedingen van Europees geld door de EU-lidstaten is zeer licht gedaald. Ook Nederland maakte fouten. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de Europese Rekenkamer. De instantie die de Europese uitgaven controleert, baseert haar cijfers op steekproeven en controle van administraties.

Nederland is net zo fout bij de besteding van Europees geld als andere EU-landen. ,,Nederland denkt wel eens het beste jongetje van de klas te zijn, maar géén enkel land doet het beter dan een ander'', stelt het Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, Alex Brenninkmeijer.

In 2014 ging het in de hele EU naar schatting bij 4,4 procent van de betalingen mis, tegenover 4,5 procent een jaar eerder. De foutmarge is geen graadmeter voor fraude of verspilling, benadrukken de controleurs.

In Spanje troffen de controleurs een motorcrossbaan aan op grond dat eigenlijk bouwland had moeten zijn. Ook bleek grasland in landen als Tsjechië, Frankrijk, Griekenland, Polen, Slowakije en Spanje helemaal geen grasland te zijn, maar een bos of vol stenen. Ook worden de regels voor openbare aanbesteding vaak omzeild.

De foutmarge had veel lager kunnen zijn als de lidstaten beter gecheckt hadden of het EU-geld wel naar behoren is uitgegeven. De Europese Commissie had ook scherper kunnen controleren. Overigens hebben corrigerende maatregelen van de landen en Brussel wel geholpen, anders zou de foutmarge zijn uitgekomen op 5,5 procent, aldus de rekenkamer.

De instantie wil dat er meer naar de behaalde resultaten van een project wordt gekeken. Pas dan zou EU-geld moeten worden overgemaakt. Voor die nieuwe werkwijze is er steeds meer steun te vinden, maar het is nog te vroeg voor een verandering. ,,Er is een grotere urgentie om nut en noodzaak van de EU duidelijk te maken'', aldus Brenninkmeijer. Bovendien is er een ,,zekere vermoeidheid'' in de huidige methode geslopen.

De EU-rekenkamer heeft 22 zaken doorgegeven aan het Europees fraudebureau OLAF op verdenking van fraude. Een jaar eerder ging het om veertien zaken.

Terug naar boven