r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Aftrap Week van de Veiligheid, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 oktober 2015
plaats Den Haag
aanwezigen Tj.H.J. (Tjibbe) Joustra, G.A. (Ard) van der Steur e.a.
organisatie MKB-Nederland (MKB)

Minister trapt Week van de Veiligheid af in hal Malietoren, te midden van branches

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie opent op 5 oktober in de Malietoren de jaarlijkse Week van de Veiligheid (5-10 oktober) . De hal van de Malietoren is tijdens deze eerste dag omgetoverd tot een infomarkt met branches en andere publieke en private partijen. Aangesloten organisaties zijn welkom tussen 11.30-16.00 om te netwerken, op de info-markt of om de officiële aftrap bij te wonen. In dat geval graag uw komst aanmelden.

Programma

►11.30-16.00 uur: Branche/sector-organisaties laten zien en lichten toe wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben op het gebied van preventie, actuele ontwikkelingen en wat nog meer nodig is om de (miljarden)schade voor bedrijven terug te dringen. Een aantal niet-commerciële partijen die een rol spelen bij voorlichting/preventie/tegengaan van div. soorten criminaliteit tonen laten hun activiteiten zien. In totaal zijn ca. 20 organisaties aanwezig

►Om 12.00 uur reikt Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor de veiligheid, de prijs uit voor de beste private beveiliger

►Om 13.30 volgt de formele aftrap door minister Van der Steur. Hierna bezoekt hij tot plm. 15.30 uur de kraampjes op de infomarkt

►Circa 15.20 uur start een conference van scheidsrechter en ondernemer Björn Kuipers over tegengaan van agressie en geweld op het veld en in de onderneming (zie hieronder voor meer info).

Realistische training omgaan met agressie/geweld

Het ministerie van VenJ biedt een gratis en realistische training aan over omgaan met agressie en of geweld op de werkvloer. Deze training geeft ondernemers inzicht hoe te reageren in een dergelijke situatie. Deze training wordt normaal gesproken tegen vergoeding gegeven aan ondernemers en medewerkers omdat agressie en geweld helaas in heel wat branches voorkomt. Wilt u deze bijwonen (of kent u ondernemers/medewerkers die daar belangstelling voor hebben), dan kunt u via deze weg intekenen.

Woensdag 7 oktober: van lunch tot borrel, twee boeiende bijeenkomsten

Naast de aftrap op maandag organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland een praktische lunchbijeenkomst Cybercrime voor branches en daarop volgendhet Congres "Fraude Beheersen...? Preventief interveniëren!" Dit congres wordt georganiseerd vanwege de grote (en groeiende) schade en professionaliteit van criminelen. Tijdens dit congres laten sprekers aan de hand van pilots, praktijkvoorbeelden en/of onderzoek succesvolle voorbeelden én weerbarstige praktijken van fraude voorkomen/aanpakken zien. De rem van tegenstrijdige belangen, obstakels bij informatie-uitwisseling, hoe (in)flexibel reageren publiek-private partners op ontwikkelingen? En vooral: hoe kunnen we fraude, zowel publiek als privaat en samen, fraude (nog) beter terugdringen?


Inhoud

1.

MKB-Nederland (MKB)

Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Bij Koninklijke Vereniging MKB-Nederland zijn ruim 150.000 bedrijven en instellingen aangesloten, via 135 branche-organisaties, 250 regionale ondernemingsverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. De vereniging probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op regionale, nationale en Europese politieke besluitvorming.

2.

Meer over...

Terug naar boven