r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Taverne dissident binnen VVD bij stemmingen

woensdag 19 augustus 2015, 18:51
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - VVD-Tweede Kamerlid Joost Taverne heeft zich als enige in zijn fractie uitgesproken tegen het reddingspakket voor Griekenland. Bij de stemmingen aan het einde van het Griekenlanddebat in de Tweede Kamer stemde hij voor een motie van CDA-leider Sybrand Buma die het kabinet oproept niet in te stemmen met het derde leningenpakket voor de Grieken.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei na afloop van de stemmingen dat de keus van Taverne ,,misschien de worsteling van de VVD-fractie wel mooi weergeeft''. Volgens Zijlstra heeft ieder Kamerlid het recht om zonder last of ruggespraak te stemmen. Dat Kamerleden van een regeringspartij anders stemmen dan hun fractie is echter zeer uitzonderlijk.

Taverne zei na afloop van de stemmingen dat hij ,,uiteindelijk, na heel lang wikken en wegen'' tot zijn besluit was gekomen. Hij zei dat hij zijn tegenstem op ,,het juiste moment'' aan fractieleider Halbe Zijlstra had meegedeeld. Zijlstra zei kort voor de stemming gehoord te hebben dat Taverne met de motie van de oppositie zou meestemmen.

De 43-jarige Taverne wilde niet uitleggen waarom hij tegen het nieuwe leningenpakket voor Griekenland is. Hij zei wel dat hij ,,vanzelfsprekend'' lid blijft van de VVD-fractie. Hij houdt zich onder meer bezig met Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Delen

Terug naar boven