r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 20 oktober 2015.

Europese Raad 15 oktober 2015

Groepsportret deelnemers Europese Raad 12 februari 2015 © Europese Unie, 2015

Op 15 oktober kwam de Europese Raad bijeen. Tijdens deze raad hebben alle regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie het vluchtelingenprobleem besproken. Verder hebben de EU-leiders de balans opgemaakt van de besprekingen betreffende het rapport over de economische en monetaire unie. Daarnaast heeft zijn de EU-leiders geïnformeerd over de stand van zaken betreffende het referendum in het Verenigd Koninkrijk.

Inhoud

1.

De onderwerpen

Migratie

Het belangrijkste agendapunt van de Europese Raad was de vluchtelingencrisis. De Europese Raad heeft zich positief uitgesproken over het actieplan met Turkije. De Europese Unie gaat de samenwerking met Turkije uitbreiden en de politieke en financiële inzet verhogen. Het toetredingsproces moet nieuw leven worden ingeblazen om vooruitgang te kunnen boeken met de onderhandelingen. In het voorjaar van 2016 worden de vorderingen beoordeeld.

De conclusies van de 'Westelijke Balkanroute conferentie' zijn ook besproken. De regeringsleiders hebben benadrukt dat er daadwerkelijk een operationeel vervolg moet komen op de conferentie over de route via het oostelijke Middellandse Zeegebied/de Westelijke Balkanroute. Hierbij moet nadruk worden gelegd op het beheer van de migrantenstromen en de strijd tegen criminele netwerken. Verder is het belangrijk dat er tijdens de Valletta Summit concrete maatregelen worden genomen over terugkeer en overname van vluchtelingen, ontmanteling van criminele netwerken en voorkoming van illegale migratie.

Daarnaast worden de mogelijkheden verkent om veilige en duurzame opvangvoorzieningen in de getroffen regio's op te zetten en vooruitzichten te bieden voor vluchtelingen in de vorm van toegang tot onderwijs en banen.

Buitengrenzen EU

De lidstaten willen werken aan een geleidelijke invoering van een geïntegreerd beheersysteem voor de buitengrenzen. Ook willen ze het mandaat van Frontex versterken. Verder is er overeengekomen om meer hotspots op te richten.

Syrië

De Europese Raad heeft ook gesproken over de politieke en militaire ontwikkelingen in Syrië en de gevolgen ervan op immigratiegebied. Er is besloten dat de aandacht gericht moet zijn op de door de VN terroristisch aangemerkte groepen. De lidstaten zijn het erover eens dat blijvende vrede in Syrië niet mogelijk is onder het huidige leiderschap.

De Economische en Monetaire Unie

Het rapport van de vijf voorzitters inzake de EMU kwam ook aan de orde. De Europese Raad heeft de balans opgemaakt van de besprekingen over dit verslag. De lidstaten wijzen erop dat het proces van de voltooiing van de economische en monetaire unie verder moet worden uitgevoerd. De Europese Raad zal dit onderwerp ook bespreken tijdens de bijeenkomst in december.

Referendum Verenigd Koninkrijk

Verder hebben de leden van de Europese Raad informatie gekregen over het proces inzake de plannen van het Verenigd Koninkrijk voor een in/uit-referendum. In december wordt dit opnieuw besproken.

MH17

Ten slotte heeft de Europese Raad het internationale onafhankelijke verslag over het neerhalen van vlucht MH17 geprezen. Zij steunen verdere inspanningen gericht op het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijken.

2.

Meer informatie

Terug naar boven