r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conference of the Speakers of European Union Parliaments, Rome

Het Colosseum in Rome
datum 20 april 2015 - 21 april 2015
plaats Rome, Italië
locatie Rome, Chamber of Deputies Toon locatie
aanwezigen A. (Anouchka) van Miltenburg e.a.
organisatie Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (COSAC)

Op 20 en 21 april zal de Voorzitter van de Tweede Kamer de EU Voorzittersconferentie te Rome bijwonen, georganiseerd door het voormalige Italiaanse EU-voorzitterschap. Tijdens deze jaarlijkse conferentie komen alle voorzitters van de parlementen in Europa bijeen. De Kamervoorzitter zal een keynote speech geven over de interparlementaire samenwerking, met het dossier TTIP. Daarnaast zullen thema's als Europa na de crisis, Fundamentele rechten en Politieke dialoog aan de orde komen.

Voorafgaand aan de conferentie zal een zogenaamde 'trio-verklaring' getekend worden door de Voorzitters van de Eerste- en Tweede Kamer en de Voorzitters van het Slowaakse en Maltese parlement, waarmee het Nederlandse parlement in het kader van het opkomende EU-voorzitterschap een 'trio' vormt. In de verklaring wordt de intentie uitgesproken tot goede samenwerking tijdens de respectievelijke EU-voorzitterschappen.


Inhoud

1.

Conferentie van in Europese zaken gespecialiseerde commissies van nationale parlementen (COSAC)

De Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC) is een conferentie van parlementaire commissies die twee keer per jaar bijeen komt om de rol van nationale parlementen in de Europese Unie te versterken. Zij komen samen in het land dat het voorzitterschap van de Europese Unie vervult. Elk nationaal parlement binnen de Europese Unie heeft een commissie die zich bezighoudt met Europese Zaken. Ook het Europees Parlement is in dit orgaan vertegenwoordigd.

2.

Meer over...

Terug naar boven