r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

DNB krijgt kleinere directie bij bankenunie

vrijdag 27 juni 2014, 15:21
gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - De directie van De Nederlandsche Bank (DNB) wordt teruggebracht van vijf naar vier personen. Dat is een van de aanpassingen binnen DNB als gevolg van de invoering van de Europese bankenunie.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat vrijdag na de ministerraad gemeld. De organisatie van DNB wordt verder gespiegeld aan die binnen de Europese Centrale Bank. Het aantal toezichtsdivisies wordt daarmee uitgebreid van vijf naar zeven.

,,Het zijn ingrijpende wijzigingen. De Nederlandsche Bank gaat zichzelf herinrichten zodat ze beter aansluiten bij de ECB omdat DNB voor een belangrijk deel ook werk gaat doen onder verantwoordelijkheid van de ECB'', aldus Dijsselbloem na de ministerraad.

De nieuwe bestuursstructuur houdt in dat bestuurslid Joanne Kellermann niet wordt vervangen. Zij liet eerder deze maand weten dat zij geen nieuwe termijn ambieert als haar huidige mandaat op 1 november afloopt. Kellermann was binnen het DNB-bestuur verantwoordelijk voor onder meer het toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen. Die taken wordt overgenomen door respectievelijk Jan Sijbrand, die al de banken onder zijn hoede heeft, en Frank Elderson die daarnaast verantwoordelijk blijft voor juridische zaken. De overige bestuurders zijn de president van DNB, Klaas Knot, en Job Swank.

DNB wordt verder de zogenoemde nationale 'afwikkelingsautoriteit'. Dat is de instantie die beslist wat er moet gebeuren als een bank in de toekomst in grote financiële problemen komt.

Dijsselbloem: ,,Wie grijpt er dan in, wie neemt de bank onder de hoede? Wie 'wikkelt' de bank af, zo nodig tot een faillissement of herstructurering aan toe? Dat gaat DNB dus doen. We brengen het daar onder als extra taak en het komt onder een onafhankelijk gepositioneerde directeur die verder geen toezichthouder is.'' DNB liet weten dat Elderson daarmee wordt belast.

Dijsselbloem heeft voor deze oplossing gekozen vanwege de deskundigheid en ervaring binnen DNB en om kosten te besparen door geen nieuwe instantie op te richten. ,,Dit vloeit voort uit de bankenunie. Het zijn grote veranderingen binnen de structuur en taken van DNB die daar direct mee samenhangen.''

Terug naar boven