r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

D66 wil een federale EU

maandag 25 november 2013, 17:41

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet transparanter, democratischer en slagvaardiger. Bovendien kan de unie alleen werken als het een ware politieke unie wordt in de vorm van een federatie. Dat schrijft D66 in het maandag verschenen conceptverkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van mei volgend jaar. ,,Europa kan veel beter, moet veel beter en verdient beter.''

Kiezen voor een slagvaardig Europa is cruciaal, aldus de partij. ,,Geen land is voor zijn veiligheid, zijn politiek gewicht in de wereld en zijn economische welvaart zo afhankelijk van intensieve samenwerking met de landen om ons heen. Daarom moeten wij vooroplopen in het beter maken van de EU.''

Een democratischere EU wil D66 onder meer bereiken met meer rechten voor het Europees Parlement. Het EP zou in tegenstelling tot nu zelf met initiatiefwetten moeten kunnen komen. Bovendien moeten de Europese burgers rechtstreeks de voorzitter van de, liefst kleinere, Europese Commissie kunnen kiezen en individuele EU-commissarissen moeten naar huis gestuurd kunnen worden. ,,D66 wil bouwen aan een Europa van mensen, niet van regeringen en diplomaten.''

Europa kan ook bezuinigingen, vindt D66. Zo kan er minder uitgegeven worden aan landbouwsubsidies en fondsen voor regionale ontwikkeling. Gesneden kan er ook in het aantal EU-agentschappen. Bovendien kunnen EU-ambtenaren, maar ook het Europees Parlement zelf best met minder, aldus D66. Uiteraard moet er een einde komen aan het maandelijkse verhuiscircus van Brussel naar Straatsburg voor de Europarlementariërs en hun medewerkers.

De partij gaat vol voor de euro; het fundament onder groei en welvaart. ,,De voordelen van onze gezamenlijke munt wegen ruimschoots op tegen de tastbare pijn die nu veroorzaakt wordt door haar gebreken.'' De EU-lidstaten moeten de eigen financiën echt op orde hebben, banken en andere financiële instellingen moeten zo snel mogelijk onder scherp, onafhankelijk toezicht en de Europese Commissie moet dwingender optreden bij landen die er een potje van maken, vindt D66.

Groei is de zuurstof van onze samenleving, aldus D66. En groei is volgens de partij onder meer te realiseren met één Europese digitale markt, één Europees luchtruim en een gezamenlijke energiemarkt. De partij is ook voor het op termijn invoeren van eurobonds en meer Europese belastingen (btw).

Terug naar boven