r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Aap, Noot, Microsoft [video herh.], Amsterdam

deBALIE in Amsterdam
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 29 maart 2013 20:00
plaats Amsterdam
locatie De Balie Toon locatie
aanwezigen F. (Felix) Rottenberg, M. (Maurice) de Hond e.a.
organisatie De Balie

Live stream met herhalingen carroussel vandaag alleen met Adobe Flash video plugin te volgen (i.v.m. Mpeg stream server storing). Video-on-demand binnenkort ook via deze pagina.

Het is buitengewoon rumoerig in onderwijsland. Een van de centrale kwesties is of het huidige onderwijsmodel de juiste manier is om leerlingen optimaal voor te bereiden op een maatschappij die zich laat kenmerken door een ongeëvenaarde snelheid van verandering.

Een populaire visie op dit vraagstuk komt van Sir Ken Robinson. In zijn wereldberoemde TED-talks pleit hij voor een radicale transformatie van het onderwijssysteem, waarbij de creatieve vermogens van leerlingen centraal worden gezet.

Robinsons visie is de rode draad van de avond. Drie onderwijsvernieuwers met ieder een eigen onderwerp van expertise zullen hierop reflecteren. De avond kan gekenschetst worden als een ideologische verkenning met een pragmatisch doel, waarbij er wordt gekeken naar de nabije toekomst. Hoe moet het onderwijs er over vijf à tien jaar uitzien om Nederland tot gidsland te maken? Een avond waarbij de nadruk ligt op wat er wél kan en waar verschillende meningen gelijke grond vinden over het begeleiden en onderwijzen van basis- en middelbare scholieren.

Met: Jelmer Evers (over de rol van de docent), Frum van Egmond (over een focus op academische vaardigheden versus een bredere focus op individueel talent) en Maurice de Hond (over de rol van technologie). Gespreksleider is Felix Rottenberg. Het publiek kan zich middels vragen en opmerkingen mengen in de discussie.


Inhoud

1.

De Balie

Deze organisatie organiseert debatten, seminars, theater- en filmvoorstellingen met betrekking tot culturele, sociale en politieke vraagstukken in Amsterdam. Door middel van deze activiteiten worden vele interessegebieden bestudeerd en bediscussieerd, zoals technologie, kunst, economie, de veranderende bevolkingssamenstelling, Europa etc. De Balie is open voor een breed publiek en voor alle soorten media.

De Balie is gevestigd in het voormalige gerechtshof aan het Leidseplein in Amsterdam, en is in 1982 opgericht. Voormalig PvdA-politicus Felix Rottenberg is mede-oprichter van de organisatie.

2.

Meer over...

Terug naar boven