r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening (EVHAC)

Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening

De Europese Commissie heeft in 2015 een permanent Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening opgericht. Het korps geeft Europese burgers de mogelijkheid om deel te nemen aan humanitaire acties. De EU was door het beleid humanitaire hulp al betrokken bij wereldwijde noodhulp en rampenbestrijding. Het nieuwe programma biedt de mogelijkheid voor 4000 vrijwilligers om uitgezonden worden en voor nog 10.000 om online een bijdrage leveren. Zij doen dat onder de hoede van bestaande hulporganisaties.

De vrijwilliger komt in eerste instantie terecht bij een organisatie die vrijwilligers uitzendt. Die zal een passende ontvangende organisatie voor de vrijwilliger vinden. Beide organisaties moeten gecertificeerd zijn door de Europese Commissie. Sinds juni 2015 kunnen zij ook concrete voorstellen indienen voor projecten waarbij vrijwilligers ingezet kunnen worden. De werving voor de humanitaire projecten, die lopen vanaf de herfst van 2016, is gestart de website van ECHO.

Het EU-vrijwilligerskorps werkt volgens de principes van:

  • solidariteit met mensen die getroffen zijn door rampen
  • menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid bij hulp
  • professionalisme en veiligheid, met name in conflictgebieden
  • coördinatie en samenwerking met hulporganisaties

Het programma draaide in 2012 en 2013 al proef. De Commissie heeft toen ervaringen opgedaan en heeft besloten om het korps daadwerkelijk op te richten. Het zal voorlopig lopen voor de periode 2015 - 2020. Er is voor deze periode bijna € 148 miljoen begroot.

De mogelijkheid van de oprichting van een Europees vrijwilligerskorps werd opgenomen in het Verdrag van Lissabon uit 2007. De oprichting werd uitgevoerd aan de hand van een Commissievoorstel (COM(2012)514) en wordt geïmplementeerd aan de hand van drie verordeningen: verordening nr. 375/2014, implementatieverordening nr. 1244/2014 en een gedelegeerde verordening nr. 1398/2014.

Terug naar boven