r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris Sefcovic in Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 5 december 2012
plaats Den Haag
locatie Tweede Kamer der Staten Generaal Toon locatie
aanwezigen J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem, F.C.G.M. (Frans) Timmermans, A. (Anouchka) van Miltenburg, M. (Maroš) Sefčovič e.a.
organisatie Europese Commissie (EC)

De heer Maroš Šefčovič, een van de vice-voorzitters van de Europese Commissie, brengt op woensdag 5 december een bezoek aan de Tweede Kamer. Om 09.45 uur wordt hij ontvangen door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Anouchka van Miltenburg. Vervolgens heeft hij van 10.30 tot 11.30 uur een gesprek met de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken.

Onderwerp van gesprek is de concept-prioriteitenlijst die de Tweede Kamer heeft opgesteld op basis van het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie. Op die lijst staan de voorstellen waarop de Kamerzich in het komend jaar vooral wil richten. Ook vermeldt de lijst of voorstellen een ‘behandelvoorbehoud’ of een ‘subsidiariteitstoets’ zullen krijgen. Dit zijn de twee instrumenten die de Kamer ter beschikking heeft om ofwel de regering goed te controleren ofwel de Europese Commissie te melden dat de Kamer van mening is dat deze niet bevoegd is om op een bepaald dossier wetgeving uit te brengen.

Er vindt elk jaar een gesprek met een Europees Commissaris plaats over het Werkprogramma. “Dat is buitengewoon nuttig. We krijgen informatie uit de eerste hand en tegelijkertijd kunnen we om toelichting vragen op de punten waarop we dat wenselijk vinden,” zegt de voorzitter van de commissie voor Europese zaken, Raymond Knops. De informatie uit het gesprek met de heerŠefčovič zal de commissie gebruiken voor een overlegover het Werkprogrammamet minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Na dit overleg wordt er plenair gestemd over de prioriteitenlijst.

De heer Šefčovič is sinds 9 februari 2010 vice-voorzitter van de Europese Commissie en verantwoordelijk voor de inter-institutionele betrekkingen en voor het personeel bij alle diensten van de Europese Commissie. Het overleg met de Eurocommissaris vindt plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal en is te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Mededeling voor de redactie:

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met David van der Houwen, stafdienst Voorlichting van de Tweede Kamer, 06 - 21651170 of via e-mail: d.vdhouwen@tweedekamer.nl.


Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...

Terug naar boven