r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

OESO: 'Economische crisis raakt innovatie bij bedrijven'

donderdag 13 september 2012, 16:48
gewijzigd

PARIJS (ANP) - De aanhoudende financiële en economische crisis trekt een zware wissel op innovatie. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een rapport dat donderdag is gepubliceerd.

De OESO baseert zich op cijfers uit het crisisjaar 2009. Bedrijven in de aangesloten landen spendeerden dat jaar 4,5 procent minder aan onderzoek en ontwikkeling. In bijna alle landen daalden de investeringen in innovatie.

Nederland heeft volgens de OESO een goed functionerende kenniseconomie, maar de totale bestedingen aan onderzoek en ontwikkeling was in 2010 met 1,85 procent van het bruto binnenlands product (bbp) betrekkelijk laag. Dat is gelijk aan het niveau van 30 jaar geleden. De investeringen van bedrijven in kennis en ontwikkeling daalden van 1,07 procent van het bbp in 2000 naar 0,89 procent 10 jaar later. Van elke 1000 werknemers zijn er 6 als onderzoeker actief, wat lager is dan het gemiddelde in de OESO. De Nederlandse onderzoekers hebben wel veel contact met hun buitenlandse collega's.

De huidige economische zwakte leidt er volgens de OESO waarschijnlijk toe dat de uitgaven aan innovatie voorlopig maar beperkt zullen groeien. Dat geldt vooral voor Zuid- en Oost-Europa, maar ook voor bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

In Azië, met uitzondering van Japan, zijn bedrijven hun uitgaven aan innovatie wel blijven opvoeren tijdens de crisis. In China bedroeg de groei op jaarbasis bijna 30 procent in 2010, in India en Zuid-Korea ruim 20 procent.

Ook de internationale markt voor fusies en overnames lijdt flink onder de huidige economische onzekerheid. Uit OESO-cijfers blijkt dat de uitgaven van bedrijven aan acquisities dit jaar waarschijnlijk met ruim een derde zullen dalen.

Terug naar boven